^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการประติมากรรม “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider” ผลงานโดย วิภู ศรีวิลาศ (Vipoo Srivilasa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2559 ณ หSubhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง” โดย วิภู ศรีวิลาศ

Exhibition date: 
Saturday, April 2, 2016 - 10:00 to Saturday, April 30, 2016 - 18:00

นิทรรศการ “แมว...ห่วย : Loser Cat”

นิทรรศการ “แมว...ห่วย : Loser Cat”

นิทรรศการ “แมว...ห่วย : Loser Cat” ผลงานโดย เนียม มะวรคนอง (Niam Mawornkanong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “Loser Cat”  โดย เนียม มะวรคนอง ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ 

Exhibition date: 
Saturday, February 27, 2016 - 10:00 to Sunday, March 27, 2016 - 18:00

นิทรรศการ “Nature of the Work”

นิทรรศการ “Nature of the Work”

นิทรรศการ “Nature of the Work” ผลงานโดย ศรีใจ กันทะวัง (Srijai Kuntawang), มิโช (Misho), เจมส์ ซู (James Su) และพิชัย พงศาเสาวภาคย์ (Pichai Pongsasaovapark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Tuesday, February 16, 2016 - 10:00 to Saturday, February 27, 2016 - 17:30

นิทรรศการ “Beautiful Myth”

นิทรรศการ “Beautiful Myth”

นิทรรศการ “Beautiful Myth” ผลงานโดย จามร นิ่มนาค (Jamon Nimnark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน  2558 - 10 มกราคม 2559 และจะมีพิธีเดปิดในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “Beautiful Myth”  โดย จามร นิ่มนาค ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์  

Exhibition date: 
Saturday, November 28, 2015 - 10:00 to Sunday, January 10, 2016 - 18:00

นิทรรศการ "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว : Once Upon a Time"

นิทรรศการ "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว : Once Upon a Time"

นิทรรศการ "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว : Once Upon a Time" ผลงานโดย กิติคุณ หมั่นกิจ (Kitikun Mankit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, November 14, 2015 - 10:00 to Thursday, December 31, 2015 - 18:30

นิทรรศการ “Another ME”

นิทรรศการ “Another ME”

นิทรรศการ “Another ME” ผลงานโดย วัชระ บุญปกครอง (Watchara Boonpokkrong) และณัฐพล กาญจนามัย (Nuttapol Kanjanamai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, September 19, 2015 - 10:00 to Friday, November 6, 2015 - 17:30

นิทรรศการ “SKEPTICAL”

นิทรรศการ “SKEPTICAL”

นิทรรศการ “SKEPTICAL” ผลงานโดย อ๊อฟ สมิธ (Aof Smith) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Friday, June 26, 2015 - 10:00 to Friday, July 31, 2015 - 17:00

นิทรรศการ Mythical Reality

นิทรรศการ Mythical Reality

นิทรรศการ Mythical Reality ผลงานโดย วิทวัส ทองเขียว จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - 18 มกราคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารใหญ่ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)

Exhibition date: 
Saturday, November 15, 2014 - 10:30 to Sunday, January 18, 2015 - 18:00

นิทรรศการ The Momentum

นิทรรศการ The Momentum

นิทรรศการ The Momentum ผลงานโดย เปี่ยมจันทร์ บุญไตร, ป๋อง แท่งทอง, ณัฐภัทร ดิสสร, คียาภัทร เกตุไสว และเพนท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช 15 พฤศจิกายน 2557 - 18 มกราคม 2558 และจะมีพิธีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18 :00 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, November 15, 2014 - 10:00 to Sunday, January 18, 2015 - 18:30

นิทรรศการ BUNDITPATANASILPA INSTITUTE NEW IMAGE ARTS

นิทรรศการ BUNDITPATANASILPA INSTITUTE NEW IMAGE ARTS

นิทรรศการ BUNDITPATANASILPA INSTITUTE NEW IMAGE ARTS โครงการพัฒนาศิลปะการแสดงด้านทัศนศิลป์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 30 สิงหารคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ สุขุมวิท 39

Exhibition date: 
Friday, August 15, 2014 - 10:30 to Saturday, August 30, 2014 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์