^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ Transuniverse

นิทรรศการ Transuniverse

นิทรรศการ Transuniverse ผลงานโดย สินิต แซ่เจีย, ไปรยา เกตุกูล และเนียม มวรคนอง จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Transuniverse

Exhibition date: 
Saturday, July 19, 2014 - 03:09

นิทรรศการศิลปะ PLUSE

นิทรรศการศิลปะ PLUSE

นิทรรศการศิลปะ PLUSE ผลงานโดย ภัทราวุธ วัฒนเวชศักดิ์ (Pattravut Wattanavechasak) และ ชัยยศ จินดากุล (Chaiyot Jindagun) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 20 กรกฏาคม 2557 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ 

Exhibition date: 
Thursday, May 22, 2014 - 10:00 to Sunday, July 20, 2014 - 18:30

นิทรรศการศิลปะ Human-Noid

นิทรรศการศิลปะ Human-Noid

นิทรรศการศิลปะ Human-Noid  "การทำงานศิลปะ" คือคำตอบที่ดีที่สุดในการระบายเรื่องราวในหัวใจสำหรับ "ศิลปิน" ผลงานของ 2 ศิลปิน คือ อรรถวิท บุญวรรณ และ เปี่ยมจันทร์ บุญไตร จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 ร่วมพบกันวันเริ่มปล่อยของ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, October 19, 2013 - 10:00 to Friday, December 20, 2013 - 17:00

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8" แสดงผลงานของศิปิน 8 ท่าน เปิดให้เข้าชม 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. โดยมี คุณศีลสยาม ป้องกันทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ สุวัฒน์ชัย ทับทิม

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, October 6, 2013 - 17:00

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

Subhashok The Arts Centre ขอเชิญคนรักงานศิลปะภาพพิมพ์ เข้าร่วมชมผลงานในนิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล" ของสาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ Subhashok The Art Center (S.A.C)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Friday, August 30, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle”

นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle” มาร่วมชื่นชม ‘สัจจะในชีวิตสามัญ’ ถ่ายทอดโดยศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์” สุขุมวิท 31 แยก 2 กรุงเทพฯ เปิดทำการวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. (หอศิลป์ปิดทำการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Exhibition date: 
Thursday, June 13, 2013 - 11:00 to Sunday, July 21, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ขบถ-นอกระบบ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ขบถ-นอกระบบ ที่จะมาสร้างความหมายใหม่และตั้งคำถามแบบแหวกขนบ สั่นคลอนกรอบนิยามเดิมๆของ 'ศิลปะ' และ 'การออกแบบ' โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี "CMD AT INTERSECTION" ในวันที่ : 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556 (พิธีเปิดงานนิทรรศการ : 31 พฤษภาคม เวลา 18:00) สถานที่ : Subhashok The Art Center (S.A.C) วันธ

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 - 10:00 to Thursday, June 6, 2013 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์