^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ "Prelude"

นิทรรศการ "Prelude"

นิทรรศการ "Prelude" ผลงานโดย วิทวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Prelude Solo Exhibition by Wittawat Tongkeaw

Exhibition date: 
Saturday, May 19, 2018 - 11:00 to Sunday, July 1, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes" ผลงานโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (Taiki Sakpisit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Until the Morning Comes
นิทรรศการโดย: ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ 
5-29 April 2018

Exhibition date: 
Thursday, April 5, 2018 - 10:00 to Sunday, April 29, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS"

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS"

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS" ผลงานโดย ต่อลาภ ลาภเจริญสุข (Torlarp Larpjaroensook) และ แอนเดรียส ชูเลนเบิร์ก (Andreas Schulenburg) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 22 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, March 17, 2018 - 10:00 to Sunday, April 22, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath"

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath"

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath" ผลงานโดย ฉัศสญาฬสจ์ อินกับจันทร์ (Chatsayarot Inkupchan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 19:30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, February 10, 2018 - 10:00 to Sunday, March 11, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "Inspiro"

นิทรรศการ "Inspiro"

นิทรรศการ "Inspiro" ผลงานโดย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (Surapong Sudasna Na Ayudhya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Inspiro by Surapong Sudasna Na Ayudhya

Exhibition date: 
Wednesday, January 31, 2018 - 10:00 to Sunday, March 11, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "Depression Contour"

นิทรรศการ "Depression Contour"

นิทรรศการ "Depression Contour" ผลงานโดย Akira Ishiguro, Natalia Avdeeva, Montana Torrey และ Marco Melgrati จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปละจะมีพิธีเปิดในในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, February 10, 2018 - 10:00 to Wednesday, February 28, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage" ผลงานโดย ออฟ สมิธ (Aof Smith) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Monday, November 6, 2017 - 10:00 to Sunday, December 3, 2017 - 17:30

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE" ผลงานโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (Verapong Sritrakulkitjakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Thursday, September 21, 2017 - 10:00 to Tuesday, October 31, 2017 - 18:30

นิทรรศการ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers"

นิทรรศการ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers"

นิทรรศการศิลปะ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers" ผลงานโดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ (Preyawit Nilachulaka) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Siam Rangers : เป็นฮีโร่มันเหนื่อย

Exhibition date: 
Thursday, August 10, 2017 - 10:00 to Sunday, September 10, 2017 - 18:00

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken” ผลงานโดย คมา ศิริสัมพันธ์ (Kma Sirisamphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, August 5, 2017 - 10:00 to Sunday, September 10, 2017 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์