^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage" ผลงานโดย ออฟ สมิธ (Aof Smith) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Monday, November 6, 2017 - 10:00 to Sunday, December 3, 2017 - 17:30

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE" ผลงานโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (Verapong Sritrakulkitjakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Thursday, September 21, 2017 - 10:00 to Tuesday, October 31, 2017 - 18:30

นิทรรศการ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers"

นิทรรศการ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers"

นิทรรศการศิลปะ "เป็นฮีโร่มันเหนื่อย : Siam Rangers" ผลงานโดย ปรียวิศว์ นิลจุลกะ (Preyawit Nilachulaka) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Siam Rangers : เป็นฮีโร่มันเหนื่อย

Exhibition date: 
Thursday, August 10, 2017 - 10:00 to Sunday, September 10, 2017 - 18:00

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken” ผลงานโดย คมา ศิริสัมพันธ์ (Kma Sirisamphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, August 5, 2017 - 10:00 to Sunday, September 10, 2017 - 18:00

นิทรรศการ “Live a life”

นิทรรศการ “Live a life”

นิทรรศการ “Live a life” ผลงานโดย ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์ (Songwoot Kaewvisit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Monday, July 31, 2017 - 18:30

นิทรรศการ "Dreamy Land"

นิทรรศการ "Dreamy Land"

นิทรรศการ "Dreamy Land" ผลงานโดย สุภสิทธิ์ ธรรมประเสริฐ (Supasit Thrammaprasert) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.  ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Monday, July 31, 2017 - 18:30

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels”

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels”

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels” ผลงานโดย Antonio S.

Exhibition date: 
Saturday, May 13, 2017 - 10:00 to Saturday, June 17, 2017 - 17:30

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0"

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0"

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0" ผลงานโดย วุฒินท์ ชาญสตบุตร (Wuttin Chansataboot), วิทวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw), วรกร ธงชัยขาวสอาด (Varakorn Thongchaikawsaard), จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ (Jirarot Sriyaphan) และ สุวิชา พึ่งเกตุ (Suvicha Phungkate) จัดแสดงระหว่างวันที่  27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, April 27, 2017 - 10:00 to Thursday, May 11, 2017 - 17:30

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures"

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures"

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures" ผลงานโดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ (Thidarat Chantachua) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 11 มีนาคม เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

On the path of different cultures

Exhibition date: 
Saturday, March 11, 2017 - 10:00 to Wednesday, May 31, 2017 - 17:30

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing"

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing"

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing" ผลงานโดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ (Pichai Pongsasaovapark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิะธีเปิดในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, January 21, 2017 - 10:00 to Sunday, February 26, 2017 - 17:30

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์