^ Back to Top

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการประติมากรรม “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider” ผลงานโดย วิภู ศรีวิลาศ (Vipoo Srivilasa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2559 ณ หSubhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง” โดย วิภู ศรีวิลาศ

วิภู ศรีวิลาศ หนึ่งในศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงด้านประติมากรรมมากที่สุดคนหนึ่ง จัดแสดงงานนิทรรศการชุด “เต่าแก้มแดง” ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2559 ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

วิภู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาจิตรกรรมและออกแบบ (เซรามิค) จากมหาวิทยาลัยแทสมาเนีย ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นอกจากสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่เป็นเซรามิคแล้ว เขายังมีผลงานด้านแอนิเมชั่น ผลงานบนกระดาษ และประติมากรรมสื่อผสมอีกด้วย ผลงานล่าสุดของ วิภู สื่อสะท้อนถึงสังคมร่วมสมัย การเมือง และจริยธรรม พร้อมกับประสบการณ์การใช้ชีวิตของเขาในประเทศออสเตรเลียและไทย

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง” ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ถือกำเนอดในสหรัฐอเมริกาและแพร่ขยายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งออสเตรเลียและประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ “เต่าญี่ปุ่น” ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับพ่อค้าญี่ปุ่นทางเรือ ปกติแล้วเต่าญี่ปุ่นสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ แต่ถ้าถูกปล่อยสู่แม่น้ำลำคลองแล้วมักจะมีพฤติกรรมดุร้าย และเมื่อสัตว์นี้ออกไปสู่แม่น้ำจะเริ่มคุกคามการอยู่อาศัยของเต่าน้ำจืดของไทยโดยแย่งอาหารและพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคและพยาธิมาสู่เต่าไทยซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้อีกด้วย สิ่งงเหล่านี้ส่งผลให้ระบบนิเวศถูกรบกวน และซ้ำร้ายเต่าเหล่านี้มีอายุยืนซึ่งหมายความว่าผลกระทบที่มีต่อคุณภาพน้ำนั้นจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ดังนั้น วิภู เชื่อว่า “เต่าญี่ปุ่น” จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดในการสื่อถึงความไม่ใส่ใจของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสื่อถึงตัวตนทางวัฒนธรรม และความรู้สึกแปลกแยกที่มีต่อสังคมที่เป็นปัญหายากต่อการแก้ไข ผลงานประติมากรรมของวิภู มักไม่มีปาก หากแต่ศิลปินเลือกที่จะสื่อสารผ่านภาษากายแทน และเลือกจัดวางองค์ประกอบโดยใช้ความสัมพันธ์กับพื้นที่รอบข้างในการนำเสนอ ความคิดของศิลปิน และการวิเคราะห์วิจารณ์สังคมผ่านดินเหนียวอีกด้วย ความสมดุลระหว่างการสังเกตสังคมรอบตัว และจินตนาการอันไร้ขอบเขต วิภู เป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่ามีเอกลักษณ์มากในวงการเซรามิคร่วมสมัยนานาชาติ

ผู้ชื่นชอบงานประติมากรรม สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ “เต่าแก้มแดง” และพบกับศิลปินได้ในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 160/3 สุขุมวิทซอย 39 เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 17.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 18.00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุชาดา โทร. 0-2258-5580 ต่อ 401 หรืออีเมล subhashok.manager@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฉัฐมา ขาวผ่อง

Exhibition date: 
2 Apr 2016 - 10:00 to 30 Apr 2016 - 18:00