^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories”

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories”

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” ผลงานโดย ทิวไพร บัวลอย (Tewprai Bualoi), ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ (Thanawat Numcharoen) และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (Vacharanont Sinvaravatn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 12 มิถุนายน 2564 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, April 24, 2021 - 10:00 to Saturday, June 12, 2021 - 18:00

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth" ผลงานโดย A Dou, Yanfang DU, Bo HE, Xiaoliang HUANG, Yanchu SUN, Marc YANG, Lanpo ZHANG และ Wei ZHANG จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ภูมิใจเสนอ

Exhibition date: 
Saturday, August 22, 2020 - 10:00 to Sunday, October 25, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape" ผลงานสะสมของคุณสุรพล บุญญาปะมัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ 'Wonderscape'

จากผลงานสะสมของ
คุณสุรพล บุญญาปะมัย

Exhibition date: 
Saturday, August 8, 2020 - 10:00 to Sunday, September 27, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us"

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us"

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us" ผลงานโดย สุรชัย มะวรคนอง (Surachai Mawornkanong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

เราอยู่ในความทรงจำของทะเล
The Sea Remembers Us

Exhibition date: 
Saturday, March 14, 2020 - 11:00 to Sunday, May 10, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "หน้าบัน - บรรพชน : Ancestral Facade"

นิทรรศการ "หน้าบัน - บรรพชน : Ancestral Facade"

นิทรรศการ "หน้าบัน - บรรพชน : Ancestral Facade" ผลงานโดย ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์ (Songwoot Kaewvisit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์. - 15 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:00 น. Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Ancestral Facade
a solo exhibition by
Songwoot Kaewvisit

Exhibition date: 
Saturday, February 15, 2020 - 10:00 to Sunday, March 15, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "A Symphony of Pauses"

นิทรรศการ "A Symphony of Pauses"

นิทรรศการ "A Symphony of Pauses" ผลงานโดย ชญานิน กวางแก้ว (Chayanin Kwangkaew) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

A SYMPHONY OF PAUSES
Solo exhibition by Chayanin Kwangkaew

Exhibition date: 
Saturday, January 11, 2020 - 11:00 to Sunday, February 16, 2020 - 18:00

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings"

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings"

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings" ผลงานโดย เมธี น้อยจินดา (MAY-T NOIJINDA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

THRU AIR ON KEY STRINGS

Exhibition date: 
Thursday, October 17, 2019 - 10:00 to Sunday, December 15, 2019 - 18:00

นิทรรศการ "โฮม : HOME"

นิทรรศการ "โฮม : HOME"

นิทรรศการ "โฮม : HOME" ผลงานโดย กลุ่มเพชรอีสาน ประกอบด้วย สุนันทา ผาสมวงศ์ (Sunanta Phasomwong), จารุวรรณ เมืองขวา (Jaruwan Mueangkhwa), ปัญญา บัวสุดตา (Panya Buasudta), สันติ สีดาราช (Santi Seedarach), ณรงชัย ประทุมมาตย์ (Narongchai Pratummat), ถาวร ความสวัสดิ์ (Thaworn Kwamsawat), ธนธร สรรพกิจจำนง (Thanathorn Suppakijjumnong) และ สกล มาลี (Sakon Malee) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5

Exhibition date: 
Saturday, October 5, 2019 - 10:00 to Sunday, November 3, 2019 - 18:00

นิทรรศการ "3S : Spectacle Subconscious Spontaneous"

นิทรรศการ "3S : Spectacle Subconscious Spontaneous"

นิทรรศการ "3S : Spectacle Subconscious Spontaneous" ผลงานโดย เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ (Denpong Wongsarot), สุพจน์ ศิริรัชนีกร (Supoj Siriratchaneekorn) และ สิทธิธรรม โรหิตะสุข (Sitthidham Rohitasuk) จัดแสดงระหว่างวีนที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฏาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มิถุนายน  2562 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, June 15, 2019 - 11:00 to Sunday, July 14, 2019 - 18:00

นิทรรศการ "Typeface"

นิทรรศการ "Typeface"

นิทรรศการ "Typeface" ผลงานโดย ธนธร สรรพกิจจำนง (Thanathorn Suppakijjumnong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 16 กันยายน 2561 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

'Typeface'
รูปอักษรที่สร้างขึ้นจากรูปแบบชีวิต...ความรัก…ความสัมพันธ์ของครอบครัว

Exhibition date: 
Thursday, August 16, 2018 - 10:00 to Sunday, September 16, 2018 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์