^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ "Vessel of desires"

นิทรรศการ "Vessel of desires"

นิทรรศการ "Vessel of desires" ผลงานโดย เทรเวอร์ ฟอสเตอร์ (Trevor Foster) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 - 15 มีนาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ (ตึกใหญ่) เอส เอ ซี แกลเลอรี : SAC Gallery

VESSEL OF DESIRES
BY TREVOR FOSTER
17 DECEMBER 2022 - 15 MARCH 2023

Exhibition date: 
Saturday, December 17, 2022 - 10:00 to Wednesday, March 15, 2023 - 18:00

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)"

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)"

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)" ผลงานโดย กิ-ออค จอง (Gi-ok Jeon), กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย (Kitikong Tilokwattanotai), จรัสพร ชุมศรี (Jarasporn Chumsri), จิรวงศ์ วงษ์ตระหง่าน (Jirawong Wongtra-ngan), ชญานิน กวางแก้ว (Chayanin Kwangkaew), เชิดศักดิ์ ไพจิตรสัตยา (Chirtsak Phaijitsattaya), ตุลยา ตุลย์วัฒนจิต (Tunlaya Dunnvatanachit) หรือ ทูน่า ดุน (TUNA Dunn), ธัชมาพรรณ

Exhibition date: 
Friday, June 24, 2022 - 10:00 to Tuesday, August 16, 2022 - 18:00

นิทรรศการ "Nature versus Nurture"

นิทรรศการ "Nature versus Nurture"

นิทรรศการ "Nature versus Nurture" ผลงานโดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery)

Exhibition date: 
Saturday, June 18, 2022 - 10:00 to Saturday, August 13, 2022 - 18:00

นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น | Start! Art Curator Season 2"

นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น"

นิทรรศการ "Crossing the Lines: แรงงานข้ามเส้น" ผลงานโดย จุรีพร เพชรกิ่ง (Jureeporn Pedking), ดวงตะวัน ศิริคูณ (Duangtawan Sirikoon), พันเลิศ ศรีพรหม (Phanlert Sriprom), โยษิตา พานิชเจริญ (Yosita Panitcharoen), ศศพินทุ์ ศิริวานิช (Sasapin Sirivanij) และ สมัคร์ กอเซ็ม (Samak Kosem) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2565 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.0

Exhibition date: 
Saturday, June 4, 2022 - 10:00 to Saturday, July 16, 2022 - 18:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "CommDe Creative Walk ’22"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "CommDe Creative Walk ’22"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "CommDe Creative Walk ’22" ผลงานโดย นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565 ณ SAC Gallery

Exhibition date: 
Saturday, May 21, 2022 - 11:00 to Sunday, May 22, 2022 - 18:00

นิทรรศการ “wrap”

นิทรรศการ “wrap”

นิทรรศการ “wrap” ผลงานโดย 2CHOEY, Brightside, Pomme Chan, TUNA Dunn, Double O Seth และ ปัณพัท เตชเมธากุล (Phannapast Taychamaythakool) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 2 เมษายน 2565 และจะมีพิธ๊เปิดในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ อาคารหอศิลป์ ชั้น 1 เอส เอ ซี แกลเลอรี : SAC Gallery

Exhibition date: 
Thursday, January 13, 2022 - 10:00 to Saturday, April 2, 2022 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories”

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories”

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” ผลงานโดย ทิวไพร บัวลอย (Tewprai Bualoi), ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ (Thanawat Numcharoen) และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (Vacharanont Sinvaravatn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 12 มิถุนายน 2564 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, April 24, 2021 - 10:00 to Saturday, June 12, 2021 - 18:00

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth" ผลงานโดย A Dou, Yanfang DU, Bo HE, Xiaoliang HUANG, Yanchu SUN, Marc YANG, Lanpo ZHANG และ Wei ZHANG จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ภูมิใจเสนอ

Exhibition date: 
Saturday, August 22, 2020 - 10:00 to Sunday, October 25, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape" ผลงานสะสมของคุณสุรพล บุญญาปะมัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ 'Wonderscape'

จากผลงานสะสมของ
คุณสุรพล บุญญาปะมัย

Exhibition date: 
Saturday, August 8, 2020 - 10:00 to Sunday, September 27, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us"

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us"

นิทรรศการ "เราอยู่ในความทรงจำของทะเล : The Sea Remembers Us" ผลงานโดย สุรชัย มะวรคนอง (Surachai Mawornkanong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

เราอยู่ในความทรงจำของทะเล
The Sea Remembers Us

Exhibition date: 
Saturday, March 14, 2020 - 11:00 to Sunday, May 10, 2020 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์