^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY" ผลงานโดย ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ (Tavepong Pratoomwong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE"

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE"

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE" ผลงานโดยช่างภาพชาวจีน Marc Yang จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

EASTERN TIME ZONE
A photo exhibition by
Marc Yang

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)"

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)"

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)" ผลงานโดย ลิค ศรีประเสริฐ (Lik Sriprasert) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

1992-2005 (2018)
A photo exhibition by
Lik Sriprasert

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "Prelude"

นิทรรศการ "Prelude"

นิทรรศการ "Prelude" ผลงานโดย วิทวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Prelude Solo Exhibition by Wittawat Tongkeaw

Exhibition date: 
Saturday, May 19, 2018 - 11:00 to Sunday, July 1, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes" ผลงานโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (Taiki Sakpisit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Until the Morning Comes
นิทรรศการโดย: ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ 
5-29 April 2018

Exhibition date: 
Thursday, April 5, 2018 - 10:00 to Sunday, April 29, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS"

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS"

นิทรรศการ "I-SOLATED BEINGS" ผลงานโดย ต่อลาภ ลาภเจริญสุข (Torlarp Larpjaroensook) และ แอนเดรียส ชูเลนเบิร์ก (Andreas Schulenburg) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 22 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, March 17, 2018 - 10:00 to Sunday, April 22, 2018 - 18:00

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath"

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath"

นิทรรศการ "Li(n)es Beneath" ผลงานโดย ฉัศสญาฬสจ์ อินกับจันทร์ (Chatsayarot Inkupchan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 19:30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, February 10, 2018 - 10:00 to Sunday, March 11, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "Inspiro"

นิทรรศการ "Inspiro"

นิทรรศการ "Inspiro" ผลงานโดย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (Surapong Sudasna Na Ayudhya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:30 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Inspiro by Surapong Sudasna Na Ayudhya

Exhibition date: 
Wednesday, January 31, 2018 - 10:00 to Sunday, March 11, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "Depression Contour"

นิทรรศการ "Depression Contour"

นิทรรศการ "Depression Contour" ผลงานโดย Akira Ishiguro, Natalia Avdeeva, Montana Torrey และ Marco Melgrati จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปละจะมีพิธีเปิดในในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, February 10, 2018 - 10:00 to Wednesday, February 28, 2018 - 17:30

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage"

นิทรรศการ "ความพินาศอันเงียบสงัด : Silent Ravage" ผลงานโดย ออฟ สมิธ (Aof Smith) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Monday, November 6, 2017 - 10:00 to Sunday, December 3, 2017 - 17:30

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์