^ Back to Top

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)"

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)"

นิทรรศการ "Art Cart 07: The Graces(Charites)" ผลงานโดย กิ-ออค จอง (Gi-ok Jeon), กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย (Kitikong Tilokwattanotai), จรัสพร ชุมศรี (Jarasporn Chumsri), จิรวงศ์ วงษ์ตระหง่าน (Jirawong Wongtra-ngan), ชญานิน กวางแก้ว (Chayanin Kwangkaew), เชิดศักดิ์ ไพจิตรสัตยา (Chirtsak Phaijitsattaya), ตุลยา ตุลย์วัฒนจิต (Tunlaya Dunnvatanachit) หรือ ทูน่า ดุน (TUNA Dunn), ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (Tachamapan Chanchamrassang) หรือ ปอมชาน (Pomme Chan), เล็ก เกียรติศิริขจร (Lek Kiatsirikajorn), วิภู ศรีวิลาศ (Vipoo Srivilasa) และ วิทวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 1-3 อาคารแกลเลอรี เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery)

SAC Gallery และ SAC Academy
ภูมิใจเสนอ
.
Art Cart 07: The Graces(Charites)
.
นิทรรศการกลุ่ม โดย :
กิ-ออค จอง
กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย
จรัสพร ชุมศรี
จิรวงศ์ วงษ์ตระหง่าน
ชญานิน กวางแก้ว
เชิดศักดิ์ ไพจิตรสัตยา
ทูน่า ดุน (ตุลยา ตุลย์วัฒนจิต)
ปอมชาน (ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง)
เล็ก เกียรติศิริขจร
วิภู ศรีวิลาศ
วิทวัส ทองเขียว
.
ณ ชั้น 1-3 อาคารแกลเลอรี
เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) กรุงเทพฯ
วันที่ 24 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2565
.
Charites เทพีแห่งความงาม เสน่ห์ ธรรมชาติ การสร้างสรรค์ การเจริญพันธุ์และความอันตราย ตามตำนานเทพเจ้ากรีก แม้จะเป็นเทพีที่ถูกมองข้ามจากเหล่าเทพและการบูชาของชาวกรีก แต่ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในการผลิตผลงานศิลปะอย่างมากมาย เช่น Antonio Canova , Peter Paul Rubens , Sandro Botticelli เป็นต้น นิทรรศการนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามบทด้วยกัน แบ่งตามชั้นของอาคารดังต่อไปนี้
.
ความสวยงามของธรรมชาติในปัจจุบันที่หายไป Chapter 1 ธาเลีย (Thalia) จากกิจวัตรที่ซ้ำเดิมในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ คือ ตื่นนอน อาบน้ำ มาที่ทำงาน กลับบ้าน อาบน้ำ นอน ซึ่งด้วยกิจวัตรนี้ทำให้คนในวัยทำงานไม่มีเวลาแม้แต่นิดเดียวที่จะได้มองท้องฟ้า ทั้งที่ท้องฟ้านั้นเป็นความสวยงามที่เรามองได้ง่ายและยังให้ความจรรโลงใจหรือเป็นเพื่อนในเวลาเหงา สุดท้ายแล้ว เวลาที่เหมาะสมที่สุดของการมองท้องฟ้าคงเป็นแค่วันหยุดสุดสัปดาห์
.
ใน Chapter 2 ยูโฟรซีน (Euphrosyne) ว่าด้วยเสน่ห์ในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักมองข้ามออกไป เนื่องจากปัจจุบันคนมักมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือประโยชน์ที่สิ่งนั้นมอบกลับมาให้กับตนเอง จึงอยากให้ผู้ชมได้เห็นถึงกระบวนการทำงาน ความจริงแล้วในเสน่ห์ของการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมามีหลายปัจจัยด้วยกันอาจจะเป็นความทรงจำหรือความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมา
.
การผจญภัยไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อหันหน้าไปทางซ้ายจะเจอทิวทัศน์ในยามที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึง หันขวาเป็นท้องฟ้าที่แปรปรวนตามความรู้สึกของคน และทางด้านหน้าเจอกับกรุงเทพใน 10 ปีที่แล้ว การมองเห็นทั้งหมดข้างต้นจะเกิดขึ้นใน Chapter 3 อะกลีอา (Aglaea) การเจริญพันธุ์และความอันตราย ตัวของผู้ชมขณะยืนอยู่กับพื้น เปรียบเสมือนการผจญภัยป่า ณ กรุงเทพมหานคร แต่ผู้คนกลับหลงทางทำให้เกิดความรู้สึกที่แปรปรวน
.
นิทรรศการนี้เป็นผลงานการคิวเรตโดย พชรดนัย วิจารณ์ นักศึกษาฝึกงานจาก SAC Academy โดยตามความตั้งใจของภัณฑารักษ์ต้องการคัดสรรผลงานที่อยากให้ทุกคนกลับมามองถึงเบื้องหลังของผลงาน รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นฟันเฟืองตัวนึงในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราเสมอ แต่กลับถูกมองข้าม ภัณฑารักษ์จึงอยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความสำคัญกับส่วนนี้เป็นอย่างมาก และในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยหวังว่า นิทรรศการ The Graces (Charites) จะให้ความผ่อนคลาย และให้มุมมองอีกด้านหนึ่งกับการดูงานศิลปะ โดยหวังว่าทุกคนจะหันกลับมามองสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคล
Art Cart 07: The Graces(Charites) ณ ชั้น 1-3 อาคารแกลเลอรี เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) กรุงเทพฯ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ไปจนถึง 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
______
SAC Gallery and SAC Academy
Proudly presents,
.
Art Cart 07: The Graces(Charites)
.
A group Exhibition By:
Pomme Chan
Jarasporn Chumsri
TUNA Dunn
Gi-ok Jeon
Lek Kiatsirikajorn
Chayanin Kwangkaew
Chirtsak Phaijitsattaya
Vipoo Srivilasa
Kitikong Tilokwattanotai
Wittawat Tongkeaw
Jirawong Wongtra-ngan
.
at 1st - 3rd floor, Gallery Bldg.
SAC Gallery, Bangkok
24 June - 13 August 2022
.
In Greek mythology, the Charites are goddesses of charm, nature, human creativity, beauty, fertility, and danger. Despite the fact that they were goddesses who were overlooked and worshipped by the Greek gods. However, they influenced numerous artists to create works of art such as Antonio Canova, Peter Paul Rubens, Sandro Botticelli, etc. “The Graces (Charites)” exhibition is divided into three chapters.
.
The beauty of nature in the present has disappeared, Chapter 1 “Thalia”, is the routine that is repeated in the daily life of most people such as getting up, bathing, working, getting home, bathing, and going to bed. Working people have no time to look up at the sky because of their schedules. While the sky is a beautiful spot and may also bring edification or friends at a lonely moment. In the end, the best time to look at the sky would be just the weekend.
.
Chapter 2 “Euphrosyne”, the creative charm which is frequently ignored. Because nowadays, people are more concerned with the outer appearance or the benefits that it provides. This exhibition wants the audience to see the process of working because there are many factors in the charm of creating a work that may be memories or conveying feelings.
.
The concept of this floor to an adventure, facing left to see the scenery when the sunlight can shine through, facing right to the sky that changes according to people's feelings and the front is Bangkok 10 years ago, all these viewers’ vision will happen in Chapter 3 “Aglaea”, the fertility and danger. Viewer's body standing on the ground It's like a wild adventure in Bangkok but people get lost causing a feeling of volatility.
.
Pacharadanai Wijarana, our intern from SAC Academy, chose this exhibition based on the curator's aims, which are to have everyone look back at the inside stories of the works as well as a group of people who are a crucial part in the movement of things around us but are often disregarded. As a result, the curator wants everyone to understand the significance of this section. On the other side, it's also uplifting for everyone going through these terrible times, in the hopes that it will help everyone relax and see art in a new light. And I hope that everyone will turn around and look about them, whether it's at objects or at people.
.
Art Cart 07: The Graces(Charites) is on display from 24 June to 13 August 2022 on the 1st - 3rd floor, Gallery Bldg., SAC Gallery, Bangkok

Exhibition date: 
24 Jun 2022 - 10:00 to 16 Aug 2022 - 18:00