^ Back to Top

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes"

นิทรรศการ "Until the Morning Comes" ผลงานโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (Taiki Sakpisit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Until the Morning Comes
นิทรรศการโดย: ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ 
5-29 April 2018

จากผลงานที่ทำให้ชื่อ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น A Ripe Volcano (2011), Time of the Last Persecution (2012), The Age of Anxiety (2013), Trouble in Paradise (2017) ท่ามกลางผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ต้องการรื้อโครงสร้างงานภาพยนตร์เพื่อนำเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นมา ไทกิโดดเด่นด้วยการกลับไปใช้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาพและเสียง โดยเฉพาะการหยิบยืมแนวคิดเรื่องกลไกการมองเห็น (visual mechanisms) หรือการศึกษาเรื่องจิตสวนศาสตร์ (Psychoacoustics) ที่ว่าด้วยประสาทการรับรู้ทางเสียง หรือการตอบสนองที่มนุษย์มีต่อภาพเคลื่อนไหวและการได้ยิน ความโดดเด่นนี้ทำให้ผลงานของเขาถูกจัดแสดงทั้งในแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

ไทกิ คือหนึ่งในชื่อผู้กำกับภาพยนตร์ที่หลายคนพูดถึงในแวดวงหนังสั้นและวีดีโออาร์ต บางคนกล่าวว่าผลงานของเขายากที่จะเข้าใจ แต่เมื่อผู้ชมอยู่ต่อหน้าผลงานของเขา เวทมนตร์ของภาพเคลื่อนไหวและเสียงจะนำทางผัสสะของเราไปโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงมิติที่มองไม่เห็น ภาวะที่สัมผัสไม่ได้ การจำลองโลกคู่ขนาน สภาวะจิตที่ผิดเพี้ยนของมนุษย์แต่ซ้อนทับอยู่ในโลกความเป็นจริง ไทกินำเสนอให้เห็นว่าภาพยนตร์คือสื่อที่สามารถพูดถึงพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ผลงานชุดใหม่ Until the Morning Comes คือการสำรวจผลพวงของการบาดเจ็บและการเยียวยาทางจิตวิญญาณ การเดินทางไปสู่คำถามพื้นฐานและความเป็นสากลเกี่ยวกับการมีชีวิตและชีวิตหลังความตายโดยอาศัยประสบการณ์ร่วมกันของพ่อแม่ศิลปินเอง ผลงานชุดนี้คือการนำเสนอภูมิทัศน์ทางจิต พ่อที่กำลังต่อสู้กับความเลอะเลือนจากความศรัทธรา และความทรงจำที่เจ็บปวดของแม่ เป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วและความรู้สึกที่มีอยู่จริง ไทกิเลือกนำเสนอภาพพื้นที่ในโบสถ์คาทอลิค สุสาน และโรงพยาบาล เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับภาวะของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความยินดีในอดีต ความหวัง ความฝัน หรือความงามของการมีชีวิต ซึ่งสิ่งท้าทายคือวิธีการเล่าเรื่องในผลงานของไทกิที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประสาทสัมผัสของผู้ชมอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งผู้กำกับที่จารึกชื่อของตัวเองไว้ในพื้นที่ของศิลปะร่วมสมัยและยังเป็นสีสันที่ถูกจับตาในโลกภาพยนตร์ และนี่เป็นอีกครั้งที่เขาได้ร่วมงานกับ ยะสึฮิโระ โมรินากะ (Yasuhiro Morinaga) ศิลปินทางด้านเสียงชาวญี่ปุ่น และเป็นนักค้นคว้าทางเสียงแถวหน้าของเอเชีย ผู้สะสมเสียงทั้งในทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทุกชนิด รับหน้าที่เป็น sound designer เพื่อเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับมหรสพทางภาพและเสียงในผลงานชุดพิเศษนี้

นิทรรศการ Until the Morning Comes จะจัดแสดง ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2018 เวลา 18:00 น. และจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-29 เมษายน 2018

กิจกรรมพิเศษ
การบรรยายในหัวข้อ "Disappeared Landscape" โดย ยะสึฮิโระ โมรินากะ ในวันที่ 7 เมษายน เวลา 13:00 น.- 17:00 น. ที่ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ Artistic Talk on “Disappeared Landscape” by Yasuhiro Morinaga on the 7th April 2018, 13:00 – 17:00 at Subhashok the Arts Centre

เพลงชาติพันธุ์และดนตรีของชนเผ่าพื้นเมืองกำลังหายไปจากโลกอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการจัดเก็บและอนุรักษ์ บันทึกทางมานุษยวิทยาจะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไปตลอดกาล โมรินากะ ผู้จัดทำเอกสารทางเสียงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพของเสียงจากพิธีกรรมความเชื่อและศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความหลงใหลใน “มานุษยดนตรีวิทยา” (Ethnomusicology) ศิลปะของการบันทึกข้อมูลทางเสียง การรวบรวม และการเก็บรักษา ซึ่งการบรรยายนี้จะรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ และตัวอย่างต่างๆ ของดนตรีดั้งเดิมและชนเผ่าที่น่าอัศจรรย์จากทั่วโลก

กิจกรรรมเวิร์คช๊อป The Landscape of Memory: A Masterclass โดย ยะสึฮิโระ โมรินากะ ในวันที่ 8 เมษายน เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

บรรยายให้กับผู้สนใจร่วมค้นหาความหมายของ “sound design” อะไรคือประวัติศาสตร์และทฤษฎีของเสียงและภาพ แนวคิดเกี่ยวกับเสียงในนิทรรศการ Until the Morning Comes ศิลปินจะอธิบายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการทำงานร่วมกันกับไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

รวมถึงกิจกรรม "Bangkok Soundscape" ประสบการณ์การบันทึกเสียงและการทำงานภาคสนามร่วมกับศิลปิน โดย นักเรียน บุคคลทั่วไปและศิลปินที่สนใจร่วมสำรวจกรุงเทพมหานครรอบๆ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ และย่านสุขุมวิท ด้วยการทำกิจกรรม “sound-recording-walk” จากแนวคิดที่สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่และความทรงจำ โมรินากะจะสาธิตกระบวนการบันทึกข้อมูลภาคสนามและผู้เข้าร่วมสามารถบันทึกเสียงของเมืองด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บันทึกเสียง ในช่วงท้ายของกิจกรรมศิลปินและผู้เข้าร่วมจะได้สร้างบทสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Until the Morning Comes
The exhibitoon byTaiki Sakpisit 
5-29 April 2018

Taiki Sakpisit, is a new-blood director whose filmography includes A Ripe Volcano (2011), Time of the Last Persecution (2012), The Age of Anxiety (2013), Trouble in Paradise (2017) that has brought his name to be known widely in recent years. Sakpisit diseminates the structural framework of cinema so that he can present his films that are different from what we, as audience, are used to.

Sakpisit stands out because of his cinematic grammar that goes back to the use of imagery and sound, especially by employing the use of visual mechanisms and psychoacoustics that reacts to the way we respond to moving images and sound. It is not surprising that Sakpisit’s works are shown both in galleries and contemporary art museums as well as international film festivals.

The artist name is often on the lips of people who frequent the short film and art house film circuits. Though some might say that his films are difficult to understand, but once the audience is in front of his film, the magic of the moving image and sound will automatically take guidance to the senses. Sakpisit has shown that film is the medium that best conveys the “other” dimension, especially the one that is neither visible nor tangible, by imitating the parallel universe and the complex states of human minds that get mixed up with reality.

The new body of work, Until the Morning comes, is an exploration of the side effect from the spiritual injury and its healing, the journey that leads back to the basic questions, seeking the universal ground between the living and the life after death. Sakpisit touches on the collective memory of his parents by presenting the spiritual landscape of his father who is fighting with his folly from faith; and his mother whose memory pains her. This film stands in the middle between the days that had passed and the feelings that remain. He uses places such as a church, cemetery, and hospital as monuments for the states of human beings. Whether the joy in the past, the hopes and dreams, or the beauty in being alive, the challene in Sakpisit’s work is the way he conveys all the above by blending inseparably with all the senses by the audience.

Taiki Sakpisit is a film director that has engraved his name on the contemporary art world as well as the colour that is being watched in the cinematic world. This exhibition is also the return of the collaboration with Yasuhiro Morinaga, a sound artist from Japan as well as Asia’s leading sound researcher. Morinaga takes the lead in designing the sound that will enrich the experience in this film.

The exhibition Until the Morning Comes will be at Subhashok the Arts Centre from 5 – 29 April 2018, opening reception on the 5th of April 2018 from 18:00 onwards.

Exhibition date: 
5 Apr 2018 - 10:00 to 29 Apr 2018 - 17:30