^ Back to Top

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)"

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)"

นิทรรศการ "1992-2005 (2018)" ผลงานโดย ลิค ศรีประเสริฐ (Lik Sriprasert) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

1992-2005 (2018)
A photo exhibition by
Lik Sriprasert

Subhashok The Arts Centre(S.A.C.), in collaboration with Photo Bangkok 2018, proudly presents a solo exhibition 1992-2005 (2018). Lik Sriprasert, of well reputable fashion photography and published in well-known Thai magazines, presents traces back into his life through his photographs combined with his modern paintings.

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ร่วมกับ Photo Bangkok 2018 นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวของ ลิค ศรีประเสริฐ ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการแฟชั่นและฝากผลงานมากมายไว้ในนิตยสารชั้นนำของไทย จากเอกลักษณ์ของการถ่ายภาพแฟชั่นผสานรูปแบบของจิตรกรรมสำแดงอารมณ์จากยุคโมเดิร์น ในครั้งนี้ลิคนำเสนอจิตรกรรมที่ส่งอิทธิพลกลับไปสู่การถ่ายภาพเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของตัวเอง สู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองนับสิบปี

As a photographer who studied in painting, Lik Sriprasert has created works of art which interact between fashion and portraiture. This series is full of traces of history gained from his work and life experience as well as his view on the society. Also, the work reflects on the educational system that molds the process of thinking then leads to a set of questions about aesthetics that he has learned by himself over a decade.

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเรียนศิลปะในมหาวิทยาลัย ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ลิค ศรีประเสริฐ ได้แรงบันดาลใจมาจากสองสิ่งด้วยกันคือ งานจิตรกรรมแบบ Fauvism และ Fashion Magazine เขาใช้ภาพถ่ายแฟชั่นที่ชื่นชอบมาเป็นต้นแบบในการวาดภาพ เปรียบเสมือนการลอกเลียนภาพจากต้นแบบที่คนอื่นสร้างขึ้นมา แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมและภาพถ่ายที่ผูกพันกับศิลปินมากว่าสิบปี เพราะหลังจากเรียนจบ ลิค ศรีประเสริฐได้ทำงานเป็นช่างภาพในสายแฟชั่นมาโดยตลอด และบ่อยครั้ง concept ที่เขาสร้างขึ้นจากการถ่ายภาพจะบรรจบกับการตีความงานจิตรกรรมยุค classic และ modernism ไม่ว่าจะเป็นการจัด composition, posture, lighting ให้กับผู้เป็นแบบ ผลงานการถ่ายภาพที่ผ่านมาทำให้ศิลปินตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เห็นความงาม และหลงใหลในงานจิตรกรรมที่เคยเคลื่อนไหวเมื่อกว่าร้อยปีก่อน

การคิดกลับไปกลับมาระหว่างงานจิตรกรรมกับภาพถ่ายทำให้เขาทดลองสร้างผลงานชุดนี้ขึ้น แต่ต่างไปจากอดีตที่เคยใช้ผลงานภาพถ่ายของคนอื่นเป็นต้นแบบ ตอนนี้ศิลปินได้เป็นผู้สร้างสรรค์ทั้งภาพถ่ายและงานจิตรกรรมผ่านประสบการณ์ การใช้ชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังถูกจัดการให้เป็นเรื่องเดียวกัน การลอกเลียนได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นการส่งต่อความคิดและความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างตัวตนของการเป็นช่างภาพและจิตรกร

การวาดภาพและการถ่ายภาพ จึงไม่ได้เป็นเพียงความสนใจในสื่อเทคนิคอีกต่อไป ผลงานชุดนี้เต็มไปด้วยรอยประวัติศาสตร์ของศิลปิน ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน ชีวิต การมองสังคม และย้อนกลับไปได้ถึงระบบการศึกษาที่หล่อหลอมขบวนการทางความคิด นำไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองนับสิบปี

You are cordially invited to join the opening reception of solo exhibition 1992-2005 (2018)
on  7 July 2018, 18:00 PM at Subhashok The Arts Centre, Bangkok
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการเดี่ยว 1992-2005 (2018)
ในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Exhibition at 2nd-3rd floor, Gallery Bldg., Subhashok The Arts Centre
During 7 July – 5 August 2018
Curated by Suphita Charoenwattanamongkol

สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2-3 อาคารแกลเลอรี่  ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ระยะเวลานิทรรศการ:  7 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561
เปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น.

Exhibition date: 
7 Jul 2018 - 10:00 to 5 Aug 2018 - 18:00