^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY"

นิทรรศการภาพถ่าย "GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY" ผลงานโดย ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ (Tavepong Pratoomwong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY
A photo exhibition by
Tavepong Pratoomwong

Subhashok The Arts Centre(S.A.C.), in collaboration with Photo Bangkok 2018, proudly presents a solo exhibition by Tavepong Pratoomwong, a distinctive Thai photographer. Pratoomwong is recognized as a Thai multiple award-winning street photographer and was ranked the #1 influential street photographer by Street Hunter in 2015.

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ร่วมกับ Photo Bangkok 2018 นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวของทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ศิลปินภาพถ่ายที่น่าจับตาในขณะนี้ ทวีพงษ์ เป็นศิลปินแนว Street Photography ของไทยที่ถูกพูดถึงในฐานะช่างภาพไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศมากมายในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะรางวัลล่าสุด 1st Prize Winner Independent-Photo (Street Photography) ในปี 2017 และเป็น 1 ใน 20 ช่างภาพสตรีทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี 2015 จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ streethunters.net

Street photographs of Tavepong Pratoomwong are the fusion of real and magical worlds. The composition and point of view reflect the truth of life and society based on empirical evidence, yet his photos present magic like fantasy novels which full of mystery and surrealism. Two worlds exist on the same time and space. The magic challenges realism, the traditional logic of truth. In reality, there is a room for surrealness and vice versa. In the end, we cannot point out what is “real” and what is “magic.” Tavepong’s photos urge audiences to question “truth” that we perceived from our sight, what have taken root in our minds, experiences and what flows in our society. Truth is too complicated and too paradoxical to believe instantly without a question or a doubt.

นิทรรศการภาพถ่ายของ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ หลอมรวมโลกคู่ขนานระหว่างความเป็นจริงและโลกแห่งความมหัศจรรย์ ทำให้ภาพถ่ายมีองค์ประกอบและมุมมองที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตและสังคม โดยยึดหลักความสมจริงตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอความมหัศจรรย์ ราวกับฉากในนิยายแฟนตาซี เต็มไปด้วยความลึกลับเหนือจริง ซึ่งโลกทั้งสองดำเนินไปบนเส้นเวลาและพื้นที่เดียวกันจนมีผลให้ความมหัศจรรย์ผลักกรอบคิดเรื่องสัจนิยม ท้าทายตรรกะดั้งเดิม อาจกล่าวได้ว่าในความเป็นจริงมีความเหนือจริง และในความเหนือจริงมีความสมจริง จนในท้ายที่สุด ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรคือ “ความเป็นจริง” และอะไรคือ “ความมหัศจรรย์” ภาพถ่ายของทวีพงษ์จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคลางแคลงใจกับ “ความจริง” ที่เคยรับรู้จากการมองเห็น จากการถูกปลูกฝัง จากประสบการณ์ชีวิต และความจริงที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมซึ่งเป็นสิ่งสลับซับซ้อนและยอกย้อนเกินกว่าจะด่วนสรุปโดยไม่ตั้งคำถามหรือสงสัย

You are cordially invited to join the opening reception of solo exhibition GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY
on  7 July 2018, 18:00 PM at Subhashok The Arts Centre, Bangkok
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการเดี่ยว GOOD DAY BAD DAY BUT EVERYDAY
ในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Exhibition at 1st floor, Art Centre Bldg., Subhashok The Arts Centre, Bangkok
During 7 July – 5 August 2018
Curated by Chol Janepraphaphan

สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ระยะเวลานิทรรศการ: 7 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561
ภัณฑารักษ์: ชล เจนประภาพันธ์

Exhibition date: 
7 Jul 2018 - 10:00 to 5 Aug 2018 - 18:00