^ Back to Top

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings"

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings"

นิทรรศการ Sound Art "Thru Air on Key Strings" ผลงานโดย เมธี น้อยจินดา (MAY-T NOIJINDA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

THRU AIR ON KEY STRINGS

นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย
MAY-T NOIJINDA
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ.
17 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2562
พิธีเปิด: 17 ตุลาคม 2562, 18:00 น.

เมธี น้อยจินดา หรือที่รู้จักกันในนาม เมธี โมเดิร์นด็อก ศิลปินนักดนตรีผู้มีเอกลักษณ์ในการสร้างเสียงกีต้าร์สุดล้ำในงานเพลงของวงโมเดิร์นด็อก ( วงดนตรีที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์วงการดนตรีประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 และยังคงเป็นต้นแบบให้ดนตรีแนวทางเลือกมาตลอดจนปัจจุบัน ) ในครั้งนี้เมธีได้มีนิทรรศการแสดงศิลปะแห่งเสียงเป็นครั้งแรกในชื่อนิทรรศการว่า Thru Air on Key Strings โดยเมธีได้นำประสบการณ์ร่วม 30 ปีในการคร่ำหวอดกับการออกแบบเสียงต่างๆในงานดนตรี รวมถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ก้าวข้ามกรอบของศิลปะและดนตรีเดิมๆที่เคยทำ มาสู่งาน Sound Art หรือ ศิลปะแห่งเสียงที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ตัวเสียงโดยตรงและเล่นไปกับความลึกของเสียงโดยไม่ยึดติดกับความไพเราะในเชิงดนตรีหรือการให้ความบันเทิง

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Thru Air on Key Strings ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18:00 น. ณ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ manager@sac.gallery หรือ โทร. +66 2 662 0299, +662 258 5580 ต่อ 401.

Exhibition date: 
17 Oct 2019 - 10:00 to 15 Dec 2019 - 18:00