^ Back to Top

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape"

นิทรรศการ "Wonderscape" ผลงานสะสมของคุณสุรพล บุญญาปะมัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ 'Wonderscape'

จากผลงานสะสมของ
คุณสุรพล บุญญาปะมัย

ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์
ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (S.A.C.)
8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563
*ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 - 19.00 น. พร้อมร่วมกิจกรรม Curator Tour ในเวลา 15.30 น.

Wonderscape คือนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของห้าศิลปินที่มีความสำคัญระดับชาติ ได้แก่ ชลูด นิ่มเสมอ, สวัสดิ์ ตันติสุข, มณเฑียร บุญมา, อังคาร กัลยาณพงศ์ และเหม เวชกร ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากผลงานในการสะสมของคุณสุรพล บุญญาปะมัย เพื่อให้ผู้ชมที่ยังไม่เคยสัมผัสกับผลงานทรงคุณค่าเหล่านี้ ได้มีประสบการณ์ร่วมกับ มุมมอง ทิวทัศน์อัศจรรย์ที่ผสมผสานไปด้วยฝีมือ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความกล้าหาญของศิลปินระดับปรมจารย์ ที่แม้ทุกท่านจะได้ล่วงลับไปแล้ว แต่ผลงานที่ฝากไว้เหล่านี้ยังเป็นที่จดจำ เป็นต้นแบบทางสุนทรียภาพและความคิดที่ปูทางให้ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยได้มีรากฐานที่แข็งแรงเช่นในปัจจุบัน

ลายเส้นจากภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและจิตรกรรมของศิลปินชั้นครู นิทรรศการ Wonderscape ครั้งนี้ เป็นนิทรรศการที่ขับเน้นให้เห็นฝีไม้ลายมือของศิลปินแถวหน้าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ทั้งนิยามด้านการเป็นผู้วางรากฐานให้กับแนวคิดวิธีทำงานศิลปะ และการบุกเบิกแนวทางใหม่ให้กับศิลปะร่วมสมัยของไทย

แม้ศิลปินจะล่วงลับไปแล้ว ผลงานเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้กับการทำงานศิลปะของศิลปินในรุ่นหลัง ทั้งในด้านองค์ประกอบ วิธีคิด และเทคนิค หากมองในบริบทที่ผลงานเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ นี่คือการสร้างจุดเปลี่ยนของการทำงานศิลปะที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างศิลปะสมัยใหม่ ไปสู่ศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยนิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอในพื้นที่ของหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok the Arts Centre) เพื่อออกสู่สายตาผู้ชมที่รักในศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 – 19:00 น.

ดูวิธีการเดินทางได้ที่ Google Maps: https://g.page/sacbangkok?we
Discover more at www.artsy.net/sac-gallery-bangkok

www.sac.gallery
#SACBang
#SACWonderscape

------------------

'Wonderscape'
From the collection of Surapon Bunyapamai
8 August – 27 September 2020

* The opening reception will be on 8th August 2020 from 13.00 pm and join curator tour at 15.30 pm.

Wonderscape is an exhibition that includes five great Thai old masters: Chalood Nimsamer, Sawasdi Tantisuk, Montien Boonma, Angkarn Kalayanapong and Hem Vejakon. The works are derived from the collections of Surapon Bunyapamai who is an infamous and inactive master collector from Thailand. It is an extremely rare occasion that these exquisite and old pieces will be shown for the general public. The Wonderscape is an exhibition where skills are combined with heroic contributions and experiences of the five masterminds. Even though they may have passed away, their creations are still legendary and have become the starting point for the Thai contemporary arts movement.

Wonderscape highlights once again the artistic skills of the five masters and how it can be located within Thai art history. It also portrays the lines of intellect which defined the art methodology that was used back then, whether that would be through the infrastructure or the development of Thai contemporary art.

The works that are being exhibited in the Wonderscape exhibition reveals their innovative sides and how they pioneered the Thai art movement in composition, ideals, and techniques. The work also establishes their position in Thai art history as the turning point where Thai modern art turns into Thai Contemporary art. The exhibition will be on view from 8th August to 27th September 2020 at Subhashok The Arts Centre. The opening reception will be on 8th August 2020 from 13.00 – 19.00.

www.sac.gallery
#SACBang
#SACWonderscape

Google Maps: https://g.page/sacbangkok?we
Discover more at: /www.artsy.net/sac-gallery-bangkok

Exhibition date: 
8 Aug 2020 - 10:00 to 27 Sep 2020 - 18:00