^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “พื้นที่ในมโนสำนึก : Imagined space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในมโนสำนึก : Imagined space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในมโนสำนึก : Imagined space” ผลงานโดย ผดุงพงษ์ สารุโณ, วรกร ธงชัยขาวสอาด, วิสาขา ภู่สำรวจ และ ไกรพล กิตติสิโรตม์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 - 29 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, October 12, 2020 - 10:00 to Thursday, October 29, 2020 - 19:00

นิทรรศการ "ยิ้มสู้"

นิทรรศการ "ยิ้มสู้"

นิทรรศการ "ยิ้มสู้" ผลงานโดย ไสว แสงสว่าง (Sawai Saengsawang) และคณะ OCTOBER BLUES จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, October 5, 2020 - 09:00 to Sunday, October 18, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space” ผลงานโดย ฉัตรชัย ลิไชยกุล (Chatchai Lichaikul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, September 23, 2020 - 10:00 to Sunday, October 11, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “6 Nature”

นิทรรศการ “6 Nature”

นิทรรศการ “6 Nature” ผลงานโดย จักรพงษ์ เทพเกาะ (Jakkapong Thapkoa), ถาวร ความสวัสดิ์ (Thaworn Kwamsawat), นิลยา บรรดาศักดิ์ (Nilraya Bundasak), ศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์ (Suppawat Wibonsin), อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน (Auscharaporn Klamkluan), ธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร (Tanavat Channimith) และ วิศรุต ภาดี (Witsarut Phadee) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1

Exhibition date: 
Saturday, September 19, 2020 - 10:00 to Tuesday, October 6, 2020 - 19:00

นิทรรศการ "ความรู้สึกและจินตนาการ : FEELINGS & IMAGINATION"

นิทรรศการ "ความรู้สึกและจินตนาการ : FEELINGS & IMAGINATION"

นิทรรศการ "ความรู้สึกและจินตนาการ : FEELINGS & IMAGINATION" เมฆพัด ศรีนันทพันธ์ (Mekphat Srinantaphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 23 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, September 6, 2020 - 10:00 to Wednesday, September 23, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “REVOLUTION OF FORM”

นิทรรศการ “REVOLUTION OF FORM”

นิทรรศการ “REVOLUTION OF FORM” ผลงานโดย อิสสระ ดวงเกตุ (Isra Duangket) จัดแสดงระหว่าง'วันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, September 1, 2020 - 10:00 to Monday, September 14, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “POP-UP GENERATION”

นิทรรศการ “POP-UP GENERATION”

นิทรรศการ “POP-UP GENERATION” ผลงานโดย สหภพ กลีบลำเจียก (Sahapop Gleblumjeak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 14 กันยายน 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, September 1, 2020 - 10:00 to Monday, September 14, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “อนันตกาล : Forever”

นิทรรศการ “อนันตกาล : Forever”

นิทรรศการ “อนันตกาล : Forever” ผลงานโดย อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (Anurot Chanphosri) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, August 15, 2020 - 10:00 to Tuesday, September 1, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance”

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance”

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance” ผลงานโดย กลุ่มชำเลือง ประกอบด้วย ชุมพล พรหมจรรย์ (Chumpon Promjan), ธนัชชา ลีลางกูร (Thanutcha Leelangkura), ธีรพล สีสังข์ (Teerapon Sisung), พัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ (Phallop Wongvilaipisit), พิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ (Phisanu Wongvilaipisit) และ ภัณฑิรา ไชยแก้ว (Pantira Chaikaew) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม

Exhibition date: 
Saturday, August 8, 2020 - 10:00 to Sunday, August 23, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “Parallel Universes”

นิทรรศการ “Parallel Universes”

นิทรรศการ “Parallel Universes” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร (Surachai Ekphalakorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 20 มีนาคม – 6 เมษายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, March 20, 2020 - 10:00 to Monday, April 6, 2020 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี