^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการ “จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม”

ศิลปิน เสนีย์ แช่มเดช - ศิลปินผนวกหลักธรรมจินตามยปัญญา เข้ากับการสร้างสรรค์ในผลงาน เกิดมโนภาพเห็นขณะจิตปฏิบัติงานผ่านปัญญาญาณบ่มงอมแล้ว ก่อเกิดสื่อกลางทางจิตวิญญาณที่มีต่อธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่ในห้วงสรรพชีวิตแห่งธรรมชาติและจักรวาล เมื่อเกิดปัญญาญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติตามที่มันเป็น เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกัน จึงมีขึ้น ก็เข้าใจโลกและธรรมชาติในวิถีตามความเป็นจริง เรียกว่

Exhibition date: 
Thursday, April 4, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น การที่ต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดก็เห็นได้ชัดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นตามแต่ภูมิปัญญาแห่งตน โลกขาดดุลยภาพอย่างรุนแรง เกิดสภาวะที่แตกต่างจากที่เคยมีมา มนุษย์รู้ดีถึงสิ่งที่

Exhibition date: 
Thursday, April 4, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.

Exhibition date: 
Monday, March 18, 2013 - 10:00 to Sunday, April 28, 2013 - 10:00

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์"

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสด

Exhibition date: 
Friday, March 29, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 30, 2013 - 21:00

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 4

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 4 โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.

Exhibition date: 
Friday, April 19, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 23, 2013 - 21:00

นิทรรศการภาพเขียน Parallel

ละลานตา ไฟน์อาร์ต จัดนิทรรศการภาพเขียน Parallel ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2556 ที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขุมวิท ซอย 31 โดยจะจัดแสดงผลงานทั้งหมด 23 ชิ้นซึ่งรังสรรค์โดยสองศิลปินผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะของเมืองไทย ได้แก่ อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ศิลปินชาวเดนมาร์ก และ ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม

Exhibition date: 
Saturday, March 30, 2013 - 10:00 to Thursday, May 9, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ