^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการภาพวาด Haiku in your heart : ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ

Haiku in your heart: the Contour and Haiku Exhibition by Metha Methee หรือ นิทรรศการภาพวาด คอนทัวร์ ตัวหนังสือ ไฮกุ โดย เมธา เมธี เป็นผลงานภาพวาดคอนทัวร์ลงสีบนผ้าขนาด 30x30 เซนติเมตร พร้อมบทกวีไฮกุ
แนวคิดภาพและภาษา 

Exhibition date: 
Sunday, June 23, 2013 - 11:00 to Friday, August 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular "

นิทรรศการ โดย มรกต เกษเกล้า, สุดศิริ ปุยอ๊อก และจิรัชญา พริบไหว 3 ศิลปินหญิง ที่มีบาทหน้าที่ที่ต่างกันทางศิลปะ จัดแสดงนิทรรสการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 20.30 น. ณ Gallery Seescape

Exhibition date: 
Saturday, June 15, 2013 - 12:30 to Monday, July 15, 2013 - 20:30

นิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต"

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต" โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ พร้อมพิธีเปิดตัวหนังสือ "Thavorn Ko-udomvit : Selected Works, 1978 – 2013" 
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2556

Exhibition date: 
Tuesday, July 9, 2013 - 10:30 to Sunday, August 11, 2013 - 19:00

นิทรรศการ ศิลปกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯศิลปากร ครั้งที่1

การแสดงศิลปกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. จัดแสดงระหว่างวันที่ท ๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
 

Exhibition date: 
Wednesday, July 3, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “Inevitably Imperfect”

อาร์ทเทอรี่ โพสต์-โมเดิร์น แกลเลอรี่ ภูมิใจนำเสนอ Group Exhibition แห่งปี ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งไทยและเทศ 8 ท่าน ซึ่งล้วนมีผลงานเป็นเอกลักษณ์และได้จัดแสดงในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดย 4 ศิลปินต่างชาติ ได้แก่ Dan Barry (อเมริกา), Jana Brike (ลัตเวีย), Edward Robin Coronel (อเมริกา) และ Dexter Sy (ฟิลิปปินส์) ต่างมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาจนก่อเกิดเป็

Exhibition date: 
Friday, June 21, 2013 (All day) to Saturday, July 20, 2013 (All day)

นิทรรศการ "เรือนเร้นลับ"

นิทรรศการหุ่นจำลองบ้านเรือนไทยสี่ภาค ผลงานจากชั้นปีที่1 วิชาวัสดุและการก่อสร้าง2 ของนักศึกษาชั้นปีัที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงที่ : หอศิลป์พระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เวลาจัดแสดง : จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างวันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. พิธีเปิด : เย็นวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

Exhibition date: 
Monday, June 17, 2013 - 09:30 to Friday, June 28, 2013 - 16:30

นิทรรศการ “นวัตกรรมศิลปะไทย”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.

Exhibition date: 
Monday, June 10, 2013 - 09:30 to Friday, July 19, 2013 - 17:00

นิทรรศการภาพวาด วัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

นิทรรศการภาพวาด วัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน โดย จิมมี่ เอ็นจิเนีย จิตรกรชาวปากีสถาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Tuesday, June 25, 2013 - 10:00 to Sunday, July 7, 2013 - 21:00

นิทรรศการจิตรกรรม 12 ปีที่เริ่มต้นของการเดินทาง

นิทรรศการจิตรกรรม ผลงานโดย มะนูล ขันหล่อ เป็นการสื่อถึงมุมมองและประสบการณ์ของศิลปินตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ก้าวเดิน และเสมือนเป็นอีก 1 รอบของชีวิตในการถ่ายทอดสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิต ศาสนาสถาน สถาปัตยกรรม ผ่านผลงานสีน้ำมันบนผืนผ้าใบกว่า 80 ชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 3 - 30 มิถุนายน 2556 พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 น.

Exhibition date: 
Monday, June 3, 2013 - 10:00 to Sunday, June 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ : เข้า ๆ - ออก ๆ

นิทรรศการ เข้า ๆ ออก ๆ หรือ In and Out เป็นนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน 11 ท่านดังนี้ กุลภาค ชินธนากร, นคินทร์ พูนศรี, นิโลบล เต็มสุขสันต์, ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วิชยาดา ปราบนอก, สรัช สินธุประมา, สรวงพัชร์ จริยพิสิฐ, สินา วิทยวิโรจน์, สุทธามน วรพงษ์, อกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 ณ หลังแรกบาร์

Exhibition date: 
Friday, June 14, 2013 - 17:00 to Friday, July 5, 2013 - 00:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ