^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการ “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด”

นิทรรศการ จัดแสดงผลงานของ ชัยรัตน์ แสงทอง ซึ่งนำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความสุขอันเรียบง่าย ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นในชนบท ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีวัฒนธรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Tuesday, May 7, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปะ Artist and Status

นิทรรศการศิลปะ Artist and Status เป็นการแสดงผลงานของ 10 ศิลปิน ของ V64 art studio ซึ่งมีความแตกต่าง ทั้งทางด้านแนวความคิด การใช้เทคนิคและวิธีการผ่านสื่อหลากหลาย เป็นการบอกเรื่องราวของตัวเอง และวิธีการมองโลกผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งก็เหมือนกับจุดประสงค์ของนิทรรศการ Artist and Status ที่จะสื่อถึงแนวความคิดที่ว่า เราสามารถเห็นสถานภาพของคนอื่นจากการกระทำ จากวิธีการมองโลกของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

Exhibition date: 
Saturday, May 18, 2013 (All day) to Tuesday, June 18, 2013 (All day)

นิทรรศการ จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ ครั้งที่ 3

นิทรรศการ จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ ครั้งที่ 3

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ กลุ่มศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง ณ หอศิลป์กรุงไทย (เยาวราช) ในวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Exhibition date: 
Wednesday, May 15, 2013 - 09:00 to Friday, May 31, 2013 - 17:00

นิทรรศการสีน้ำมัน โดย Choindongiin KHURELBAATAR

นิทรรศการภาพสีนำ้มัน โดยศิลปินจากประเทศมองโกเลีย "เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์" ที่เซรินเดีย แกเลอรี่ โอ.พี.การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36 ในวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2556 เปิดงานวันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2556 18.00น ท่านเอกอัคราชทูตมองโกเลียแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ทำการเปิดงาน กรุณาแจ้งตอบรับร่วมงานบนหน้าเฟสบุ๊คนี้ หรือทางอีเมล์ serindiagallery@gmail.com

Exhibition date: 
Thursday, May 16, 2013 - 11:00 to Sunday, June 30, 2013 - 18:00

นิทรรศการ จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง

นิทรรศการ แสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ "จิตรกรรมฝาผนัง"

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, August 18, 2013 (All day)

นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

นิทรรศการเป็นการแสดงผลงานของ สุรชัย เอกพลากร / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / เฉกสันต์ คังคะเกตุ ลักกษณะงานจะเป็นงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 นิทรรศการนี้แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัวเพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 (All day) to Sunday, August 4, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ฟ้าสาง นาวาอรัญ และ สุรพงษ์ มัยตรีเดช ลักษณะงานจะเป็นจิตรกรรมและสื่อผสม จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 (All day) to Monday, August 5, 2013 (All day)

นิทรรศการ "นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ."

ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย..."นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ขอเชิญชวนให้มาชื่นชมผลงานภาพเขียนของน้องๆ นักเรียนชั้นป. 1- ป.6 และ ม.1-ม.6 ในงานนิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Exhibition date: 
Thursday, April 25, 2013 (All day) to Saturday, June 22, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม ‘Youดี Meสุข’

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556 พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) ‘Youดี Meสุข’ เป็นนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Exhibition date: 
Monday, May 6, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design)

นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2556 10:30-20:00 - The Shop@TCDC ซึ่งจะ เปิดโอกาสให้นิสิตการออกแบบนิเทศศิลป์ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สานดีไซน์” เข้าชมฟรี ณ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 - 10:30 to Saturday, August 31, 2013 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ