^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด" ครั้งที่ 10

นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด" ครั้งที่ 10

นิทรรศการศิลปกรรม ผลงานกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนศิลปะ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแสดงระหว่างวันที่วันที่ 2 - 15 สิงหาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.

Exhibition date: 
Friday, August 2, 2013 - 10:00 to Thursday, August 15, 2013 - 17:00

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุคิโยะ-เอะ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists

Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ อุคิโยะ-เอะ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists จัดโดย japan foundation และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานแนวคิดและการแสดงออกซึ่งมีที่มาจากงานภาพพิมพ์ต้นฉบับของชะราขุอย่างเห็นได้ชัด จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2556 เปิดงานนิทรรศการวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า 

Exhibition date: 
Tuesday, August 6, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma)

Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเ

Exhibition date: 
Friday, July 26, 2013 - 09:00 to Saturday, September 7, 2013 - 19:00

นิทรรศการภาพวาด ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 18

นิทรรศการภาพวาด ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 18

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 สภากาชาดไทย ร่วมกับ คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารโรงแรมมณเฑียร และกลุ่มศิลปินอิสระ’ 96 จัดงานแสดงนิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 18 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14  สิงหา

Exhibition date: 
Wednesday, August 14, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 20:00

นิทรรศการศิลปศึกษา

นิทรรศการศิลปศึกษา

"นิทรรศการศิลปศึกษา" เป็นนิทรรศการศิลปะ ซึ่งได้รวบรวมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Tuesday, August 20, 2013 - 09:00 to Wednesday, August 28, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู” (Life and Season)

นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู”

นิทรรศการศิลปะ ”ชีวิตกับฤดู”  โดยตนุพล เอนอ่อน  บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ  คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปในธรรมชาติ  เกิดความรัก ความเคารพ ความเชื่อ และความศรัทธา ซึ่งทำให้มนุษย์ดำรงอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติมาอย่างช้านานและตลอดไป

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 10:00 to Friday, August 23, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "Hungry"

นิทรรศการ "Hungry"

นิทรรศการ "Hungry - หิว" เป็นผลงานล่าสุดของ Dominique morere ศิลปินชาวฝรั่งเศสจาก แถบ นอร์มังดี ซึ่งปัจจุบันพำนักอาศัยในประเทศไทย ทำงานศิลปะ ในแนวจิตรกรรมสื่อประสม และประติมากรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ Pongnoi Community Art Space : โป่งน้อยคอมมูนิตีอาร์ตสเปช

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 - 11:00 to Thursday, August 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"

ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT" โดยกลุ่ม Graphic Public จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดงานวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาลขอนแก่น)

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 17:00 to Wednesday, August 21, 2013 - 20:00

นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"

นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"

Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการ "The Mysterious Flower" หรือ "บุษบาซ่อนเงา" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ กฤษฎางค์ อินทะสอน (Krissadank Intasorn) เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. และจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2556 ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ ตึกเดอะสีลมแกลเลอเรีย สีลมซอย 19 กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 11:00 to Saturday, August 31, 2013 - 19:00

นิทรรศการ ภูมิปัญญาเชิงช่าง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

นิทรรศการ ผลงานของนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมไทย "ภูมิปัญญาเชิงช่าง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น" โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงาน 17 ก.ค. 56 17.00 น

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 - 09:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ