^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู” (Life and Season)

นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู”

นิทรรศการศิลปะ ”ชีวิตกับฤดู”  โดยตนุพล เอนอ่อน  บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ  คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปในธรรมชาติ  เกิดความรัก ความเคารพ ความเชื่อ และความศรัทธา ซึ่งทำให้มนุษย์ดำรงอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติมาอย่างช้านานและตลอดไป

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 10:00 to Friday, August 23, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "Hungry"

นิทรรศการ "Hungry"

นิทรรศการ "Hungry - หิว" เป็นผลงานล่าสุดของ Dominique morere ศิลปินชาวฝรั่งเศสจาก แถบ นอร์มังดี ซึ่งปัจจุบันพำนักอาศัยในประเทศไทย ทำงานศิลปะ ในแนวจิตรกรรมสื่อประสม และประติมากรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ Pongnoi Community Art Space : โป่งน้อยคอมมูนิตีอาร์ตสเปช

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 - 11:00 to Thursday, August 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"

ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT" โดยกลุ่ม Graphic Public จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดงานวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาลขอนแก่น)

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 17:00 to Wednesday, August 21, 2013 - 20:00

นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"

นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"

Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการ "The Mysterious Flower" หรือ "บุษบาซ่อนเงา" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ กฤษฎางค์ อินทะสอน (Krissadank Intasorn) เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. และจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2556 ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ ตึกเดอะสีลมแกลเลอเรีย สีลมซอย 19 กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 11:00 to Saturday, August 31, 2013 - 19:00

นิทรรศการ ภูมิปัญญาเชิงช่าง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

นิทรรศการ ผลงานของนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมไทย "ภูมิปัญญาเชิงช่าง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น" โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงาน 17 ก.ค. 56 17.00 น

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 - 09:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ “ศิลปะกับความสุข” ครั้งที่ ๕

บ้านรักศิลปะชุมพรได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า ๑๒ ปี ในปีนี้บ้านรักศิลปะชุมพรร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “ศิลปะกับความสุข” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร นำเสนอภาพวาดและรูปถ่ายของศิลปินน้อยที่วาด การแสดงงานศิลปะครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนในเขต จ.ชุมพร และบุคคลทั่วไปในจังหวัดชุมพร สนใจ วาดรูปแสดงงานศิลปะเป็นจำน

Exhibition date: 
Sunday, July 14, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการ "Frameless" : อิสระในการคิด

นิทรรศการ "Frameless" : อิสระในการคิด เป็นการแสดงงานศิลปะเดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน แก้วตระการ จุลบล จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -14 สิงหาคม 2556 และเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ หลังแรก Bar Restaurant Gallery
"Frameless" : อิสระในการคิด

Exhibition date: 
Saturday, July 20, 2013 - 11:00 to Wednesday, August 14, 2013 - 01:00

นิทรรศการ Appearance ปรากฏกลาย

นิทรรศการ Appearance ผลงานของ 2 ศิลปิน มานิตย์ กันทะสัก และ ธรรมรัตน์ โภคัย ซึ่งสองศิลปินนี้ ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’อาจไม่ใช่จุดประสงค์แรกของการเดินทาง หากแต่เมื่อค้นหาชีวิตที่หายไป คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ กลับทำให้นิยามทางศิลปะปรากฏและยิ่งชัดเจนขึ้น พวกเขาต่างสนท

Exhibition date: 
Saturday, July 13, 2013 - 11:00 to Saturday, August 10, 2013 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ "Abstract Painting By Charoon Boonsuan"

นิทรรศการศิลปะ โดย อาจารย์จรูญ บุญสวน หัวข้อ "Abstract Painting By Charoon Boonsuan" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 - 15 สิงหาคม 2556 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น.

Exhibition date: 
Friday, July 19, 2013 - 10:00 to Thursday, August 15, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True)

นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True) โดย Pornsawhan Jansook นำเสนอผลงานสื่อผสม ที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล และการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าของชีวิตและซาบซึ้งในความเปราะบางของร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เรือนร่างหญิงสาวเจริญวัยเป็นสัญลักษณ์ของดวงชีพที่ยังคงตั้งอยู่ ขณะที่ร่างแหโลหะก็เป็นตัวแทนของการปกป้องห่มคลุมทั้งกายใจให้สุข

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:30 to Sunday, August 25, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ