^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ

นิทรรศการ ข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept.

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:00 to Sunday, September 1, 2013 - 21:00

นิทรรศการ สติ/ไร้สติ

นิทรรศการศิลปกรรม ของนักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตทัศนศิลป์ แบบ ก แผน ก๑ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 28 กรกฏาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Thursday, July 4, 2013 - 09:00 to Sunday, July 28, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “มงคล – Object” (Mongkol – Object)

การอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออกระหว่าง คำสอนของพุทธศาสนาที่สอนให้พิจารณาถึง ‘เหตุ’ แห่งความจริง กับ ‘ความเชื่อ’ ในอำนาจลี้ลับบางอย่าง ที่ไม่สามารถหาเหตุและผลแห่งความเป็นไปได้” จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ไหมสร้าง ผลงานศิลปะประติมากรรมการจัดวาง ชุดนี้ขึ้นมา จากเทคนิค การเย็บ ปัก ถัก ร้อย และวัสดุผ้าที่ไหมรักเป็นชีวิตจิตใจ"
นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของวทันยา ศิริวรรณ (ไหม)

Exhibition date: 
Saturday, June 29, 2013 - 10:30 to Thursday, August 8, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “Sinnerman”

เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า สังคมปัจจุบัน สมาชิกแต่ละคนต่างดิ้นรนแสวงหาหลักประกันเพื่อการดำรงอยู่ สังเกตได้จากการดำเนินชีวิตของเราเองที่ยังคงทำงานเร่งรีบเหมือนหนูถีบจักร เพื่อนำพาไปยังจุดมุ่งหมายที่เราใฝ่ฝัน คือมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ความทะยานอยากนี้เป็นแรงขับให้เรากระทำสิ่งใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุถึงเป้าหมาย โดยบางครั้งเราเลือกนำเอาพฤติกรรมเชิงลบมาปรับใช้เพื่อให

Exhibition date: 
Saturday, June 22, 2013 - 10:00 to Saturday, July 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข”

สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี ได้นำเอาความรักต่อสถาปัตยากรรมไทย และ ใช้ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ของเขา นำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะตัว โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก จนออกมาเป็นผลงาน 2 มิติที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอยู่ในชั้นสีที่สดใส และยังคงสื่อความหมายของความสงบบน

Exhibition date: 
Wednesday, June 26, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “อาร์ตสะเดิด” ART SADERD EXHIBITION

ขอเรียนเชิญชมงานศิลปะจากกลุ่มอาร์ตสะเดิด นิทรรศการ “อาร์ตสะเดิด” ART SADERD EXHIBITION ระหว่างวันที่ 1-31กค. 2556 ณ หอศิลป์ ต้นตาล (ตลาดต้นตาล ขอนแก่น) เปิดนิทรรศการวันที่ 5 กค.

Exhibition date: 
Monday, July 1, 2013 - 17:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 20:00

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 (จ.น่าน)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Friday, August 23, 2013 (All day) to Tuesday, September 17, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการภาพวาด Haiku in your heart : ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ

Haiku in your heart: the Contour and Haiku Exhibition by Metha Methee หรือ นิทรรศการภาพวาด คอนทัวร์ ตัวหนังสือ ไฮกุ โดย เมธา เมธี เป็นผลงานภาพวาดคอนทัวร์ลงสีบนผ้าขนาด 30x30 เซนติเมตร พร้อมบทกวีไฮกุ
แนวคิดภาพและภาษา 

Exhibition date: 
Sunday, June 23, 2013 - 11:00 to Friday, August 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular "

นิทรรศการ โดย มรกต เกษเกล้า, สุดศิริ ปุยอ๊อก และจิรัชญา พริบไหว 3 ศิลปินหญิง ที่มีบาทหน้าที่ที่ต่างกันทางศิลปะ จัดแสดงนิทรรสการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 20.30 น. ณ Gallery Seescape

Exhibition date: 
Saturday, June 15, 2013 - 12:30 to Monday, July 15, 2013 - 20:30

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ