^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรม “๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ”

นิทรรศการศิลปกรรม “๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ”

นิทรรศการศิลปกรรม “๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ” ผลงานโดย กลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง จัดแสดงระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเรียนเชิญร่วมชมผลงานนิทรรศการศิลปกรรม “๙ จิตศิลป์แผ่นดินเพื่อพ่อ” โดย กลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภาพแห่งความประทับใจของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งยังจดจำและยังคงตราตรึงทุกห้วงแห่งความทรงจำ ภาพที่ปรากฏท่ามกลางประชาชนในทุกผืนที่ของแผ่นดินไทย โดยผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมสาธิตการวาดภาพ โดย กลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง จังหวัดสุโขทัย ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Exhibition date: 
9 Mar 2018 - 09:00 to 30 Mar 2018 - 16:30