^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการชั่วครา

Exhibition date: 
Friday, October 4, 2013 - 09:00 to Wednesday, October 30, 2013 - 16:00

นิทรรศการภาพประกอบจากนิทาน

นิทรรศการภาพประกอบจากนิทาน

นิทรรศการผลงานจากเวิร์คช็อปวาดภาพประกอบนิทานเรื่องดนตรีสี่สหาย (The Bremen Musicians) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณ Open Square อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 Dazzel Zone ศูนย์การค้าเช็นทรัลเวิร์ด

Exhibition date: 
Tuesday, October 1, 2013 - 02:29 to Saturday, October 19, 2013 - 02:29

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา"

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา"

งานนิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ในหัวข้อ "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำ เพื่อชุมชนของเรา" โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2556 ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc นำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 

Exhibition date: 
Friday, October 4, 2013 - 10:00 to Sunday, October 20, 2013 - 21:00

นิทรรศการ “Games of Desire”

นิทรรศการ “Games of Desire”

นิทรรศการ “Games of Desire”  นิทรรศการเดี่ยวโดย โกวิท วัฒนราช (Kowit Wattanarach) ผลงานเป็นลักษณะของจิตรกรรมร่วมสมัย จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 กันยายน 2556 ในเวลา 18.30 น. ณ Koi Art Gallery : ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ สนใจติต่ิสอบถามได้ที่ : โทร 02-662-3218

.......................................................

Exhibition date: 
Wednesday, September 25, 2013 - 01:20

นิทรรศการศิลปะ "กำแพงเพศ WALL OF SEX "

นิทรรศการศิลปะ "กำแพงเพศ WALL OF SEX "

นิทรรศการศิลปะกำแพงเพศ จัดระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องน้ำชั้นสาม หอศิลปกรุงเทพฯ ชมฟรี กรุณานำไฟฉายติดตัวมาด้วย "หากการพูดเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมไทย ศิลปะจะเปิดโอกาสให้เราได้ไหม?" โครงการกำแพงเพศ (Wall of Sex) เป็นการศึกษาการใช้ศิลปะเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันยังเป็น

Exhibition date: 
Wednesday, September 25, 2013 - 10:00 to Friday, September 27, 2013 - 21:00

นิทรรศการ "วิมานบ้านนา"

นิทรรศการ "วิมานบ้านนา"

หอศิลป์หลักเมือง จ.ขอนแก่น ภูมิใจเสนอ นิทรรศการ "วิมานบ้านนา" เป็นผลงานจิตรกรรมโดย เพลิง วัตสาร ซึ่งแสดงวิถีชีวิตของชาวนาอีสานในแบบดั้งเดิม....แรงบันดาลใจจากการทำนาด้วยตนเองของศิลปิน...การถ่ายทอดบรรยากาศที่ศิลปินได้สัมผัสมาในแต่ละฤดู....มีทั้งความชุ่มชื้น ความร้อนแล้ง จนถึงลมหนาวอันเยือกเย็น ล้วนรู้สึกได้ถึงความสงบสุข เรียบง่าย และ นุ่มนวล ท่ามกลางวิถีธรรมชาติ จากการใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานใน 1 ป

Exhibition date: 
Sunday, September 29, 2013 - 10:00 to Tuesday, October 29, 2013 - 18:00

นิทรรศการ จักสานลุ่มน้ำโขง

นิทรรศการ จักสานลุ่มน้ำโขง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดนิทรรศการ จักสานลุ่มน้ำโขง จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2557 ณ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน 

ติดต่อสอบถาม
โทร 035-367-054-9 ต่อ 1386, 1381

Exhibition date: 
Friday, September 20, 2013 - 08:00 to Wednesday, April 16, 2014 - 17:00

นิทรรศการ "ชีวิตในธรรมชาติ"

ไชยยา วรรณเลิศ, The Beauty of Colour from Nature.

นิทรรศการ "ชีวิตในธรรมชาติ" (Life in Nature) เป็นผลงานของ 4 ศิลปินรุ่นใหม่ คือ จิรวิทย์ เสริฐสิทธิ์ (Jerawit Surtsit), โจชัว แพร์รี่ (Joshua Parry), ไชยยา วรรณเลิศ (Chaiya Wannalert) และสุรศักดิ์ สอนเสนา (Surasak Sornsena) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556 ณ DOB Hualamphong Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, September 17, 2013 - 10:30 to Sunday, October 27, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน”

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” (ก็คนมันแรง)

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานวาดเส้น ของศิลปินหญิง ลำพู กันเสนาะ (Lampu Kansanoh) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 20 ตุลาคม 2556 ณ ARDEL Gallery of Modern Art 

Exhibition date: 
Thursday, September 12, 2013 - 10:30 to Sunday, October 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต”

นิทรรศการ “จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต”

นิทรรศการ "จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต" เป็นผลงานโดยศิลปินกลุ่มสายน้ำอิง ซึ่งผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการนั้น ได้สะท้อนความคิด ความรู้สึก ผ่านผลงานจิตรกรรม และนี่เป็นนิทรรศการจิตรกรรมครั้งแรกของกลุ่มสายน้ำอิง ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 31 ตุลาคม 2556 ณ 9 Art Gallery/ Architect Studio จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ) หอการค้า 10 จ

Exhibition date: 
Saturday, October 5, 2013 - 10:00 to Thursday, October 31, 2013 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ