^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการศิลปะ WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium

นิทรรศการศิลปะ WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ WE = ME Asean Art Exhbition and Symposium ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น. (นิทรรศการเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2556 พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสวนาฯ)

Exhibition date: 
Wednesday, August 14, 2013 - 10:00 to Wednesday, September 11, 2013 - 16:00

นิทรรศการศิลปะ ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’

นิทรรศการศิลปะ  ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’

นิทรรศการศิลปะ  ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’ ผลงานโดย ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit) ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานแนวแฟนตาซี และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดศิลปกรรมชั้นนำมากมาย จนผลงานงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง กับนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่2 ที่ได้แสดงจุดยืน การยืนยันตัวตนของศิลปิน“ความงามสีเทา - Grey Beauty” ผลงานจิตรกรรมพื้นที่สีเทาที่จะเป็นดั่งสะพานเชื่อมการรับรู้สะท้อนมุมมองในเพศ

Exhibition date: 
Sunday, September 1, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ

Karma Police: ดวงตาเห็นทำ

100 ต้นสน แกลเลอรี่ (100 Tonson Gallery) ภูมิใจเสนอ นิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ นิทรรศการเดี่ยว ของศิลปินหญิง ยุรี เกนสาคู (Yuree Kensaku) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 และมี พิธีเปิด นิทรรศการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ในเวลา 19.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, August 29, 2013 - 11:00 to Sunday, November 3, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกโดยกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอ

Exhibition date: 
Tuesday, August 13, 2013 - 10:00 to Sunday, August 25, 2013 - 21:00

นิทรรศการ "จากเส้นเป็นศิลป์"

นิทรรศการ "จากเส้นเป็นศิลป์"

นิทรรศการ "จากเส้นเป็นศิลป์" โดยกลุ่มคนขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

Exhibition date: 
Thursday, August 22, 2013 - 17:00 to Friday, August 30, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “Anonymous Friends”

นิทรรศการ “Anonymous Friends”

นิทรรศการ “Anonymous Friends” ผลงานโดย ทศพล บริบูรณ์ (Thosapol Boriboon) นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับความแปลกแยก ความสับสน และการพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้คนในสังคม ผ่านการแสดงรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกปิดบังใบหน้าไว้ด้วยแผ่นโลหะยับย่น ผสมผสานกับการเสียดล้อกระแสนิยมของงานศิลปะตะวันตกด้วยการยืดย่อผลงานชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งและลัก

Exhibition date: 
Tuesday, August 6, 2013 - 10:30 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่" (Chai Mieng Chiang Mai) โดยกลุ่มศิลปินอิสระและนักเรียนศิลปะ ฮะนาง Art House จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center (เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 15:00 to Thursday, August 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8" แสดงผลงานของศิปิน 8 ท่าน เปิดให้เข้าชม 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. โดยมี คุณศีลสยาม ป้องกันทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ สุวัฒน์ชัย ทับทิม

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, October 6, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ "Inner"

นิทรรศการศิลปะ "Inner"

INNER Art Exhibition เป็นนิทรรศการศิลปะ ผลงานของศิลปินหญิง อินธุอร นุ่มพู่ (Inthoun Numphu) ผลงานต้องการสื่อ ในมุมมองส่วนตัว ที่ชื่นชอบ(หลงรัก) คาแรกเตอร์ของสีหน้า อารมณ์ของคน ที่ปิดกั้น เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใน จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 และมีพิธีเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ หลังแรก บาร์ (Hlung Raak Bar)

Exhibition date: 
Friday, August 16, 2013 - 11:00 to Thursday, September 5, 2013 - 01:00

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

Subhashok The Arts Centre ขอเชิญคนรักงานศิลปะภาพพิมพ์ เข้าร่วมชมผลงานในนิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล" ของสาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ Subhashok The Art Center (S.A.C)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Friday, August 30, 2013 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ