^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการ “ In Her Eyes”

นิทรรศการ “ In Her Eyes”

นิทรรศการ “ In Her Eyes” ผลงานโดย ศิลปินหญิง สมาชิกของสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ในนามกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย 24 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

นิทรรศการ “ In Her Eyes”

Exhibition date: 
Saturday, July 22, 2017 - 10:00 to Sunday, August 20, 2017 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2"

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2"

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2" ผลงานโดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม (Pisit Chailorm) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, July 15, 2017 - 10:00 to Sunday, August 13, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "พันสอง แปดร้อย องศาเซลเซียส : Two Thousand Eight hundred Degree Celsius"

นิทรรศการ "พันสอง แปดร้อย องศาเซลเซียส : Two Thousand Eight hundred Degree Celsius"

นิทรรศการเซรามิคและดินเผา "พันสอง แปดร้อย องศาเซลเซียส : Two Thousand Eight hundred Degree Celsius" ผลงานโดย แก้วฟ้า เกษรศุกร์ (Keofar Kesornsook), จักรกริช ฉิมนอก (Chakkrit Chimnok), ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ (Chukiat vasaruchapong), ธนิต จินดาธรรม (Tanit Jindatham), นที อนันทะประดิษฐ์ (Natee Anantapradit), นพดล เหมืองหม้อ (Noppadon Muangmor), พิทักษ์ นิรภัย (Pitak Nirapai), รุ่ง

Exhibition date: 
Saturday, June 17, 2017 - 10:00 to Sunday, July 16, 2017 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่มสายน้ำกก ครั้งที่ 4

นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่มสายน้ำกก ครั้งที่ 4

นิทรรศการจิตรกรรมกลุ่มสายน้ำกก ครั้งที่ 4 : SAI NAM KOK PAINTING EXHIBITION 4 ผลงานโดยศิลปินกลุ่มสายน้ำกก จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, May 13, 2017 - 10:00 to Sunday, June 11, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "งัดบ้าน : WALLS HOLD STORIES"

นิทรรศการ "งัดบ้าน : WALLS HOLD STORIES"

นิทรรศการ "งัดบ้าน : WALLS HOLD STORIES" ผลงานโดย กรุณา รวมธรรมรักษ์, จิรวงษ์ วงษ์ตระหง่าน, เจตนา แสวงนาม, ชยะกร การุณเดช, ชัชชัยวัชร ชังชู, ณุพล วิริยะวงษ์, เตชินท์ ปิ่นทุพันธ์, ทศพล เบ็ญกูล, นพธรรม ศรคม, พงศ์จรัส รัชนี, พิชากร ชูเขียว, สัญชัย ไชยนันทน์, สุรเจต ทองเจือ และ อนุพงษ์ สิงห์ทอง จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 256

Exhibition date: 
Saturday, April 8, 2017 - 10:00 to Sunday, May 7, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "Small SBAI ArtBridge"

นิทรรศการ "Small SBAI ArtBridge"

นิทรรศการ "Small SBAI ArtBridge" ผลงานโดย สมาชิกขัวศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, January 21, 2017 - 10:00 to Tuesday, February 28, 2017 - 19:00

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 : The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition “แรงบันดาลใจจากในหลวง”

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 : The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition “แรงบันดาลใจจากในหลวง”

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 5 : The 5th Artbridge Chiangrai Art Exhibition “แรงบันดาลใจจากในหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผลงานโดย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, December 24, 2016 - 10:00 to Thursday, March 30, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "งามวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ : Beauty: a life, a way, an identity"

นิทรรศการ "งามวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ : Beauty: a life, a way, an identity"

นิทรรศการ "งามวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ : Beauty: a life, a way, an identity" ผลงานโดย เชิด สันดุษิต (Cherd Sandusit), บัญญัติ ใจคำ (Banyat Chaikham) และ วิทยา วงค์แก้ว (Wittaya Wongkaew) จัดแสดงระห่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Wednesday, December 7, 2016 - 10:00 to Wednesday, January 4, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "ตามรอยศิลป์-ธรรม"

นิทรรศการ "ตามรอยศิลป์-ธรรม"

นิทรรศการ "ตามรอยศิลป์-ธรรม" ผลงานโดย อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ (Aphirak Punmoonsilp) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน -17 ธันวาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Sunday, November 20, 2016 - 10:00 to Saturday, December 17, 2016 - 19:00

นิทรรศการ MULTI-PERSPECTIVE

นิทรรศการ MULTI-PERSPECTIVE

นิทรรศการ MULTI-PERSPECTIVE ผลงานโดย ปิยะ เจริญเมือง (Piya Charoenmuang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 พฤศจิกายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

นิทรรศการ MULTI-PERSPECTIVE
โดย ปิยะ เจริญเมือง

Exhibition date: 
Saturday, November 5, 2016 - 10:00 to Wednesday, November 30, 2016 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)