^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการ "ศรัทธา นาคา : FAITH OF NAGA"

นิทรรศการ "ศรัทธา นาคา : FAITH OF NAGA"

นิทรรศการ "ศรัทธา นาคา : FAITH OF NAGA" ผลงานโดย พิชิต สิทธิวงค์ (Pichit Sitthiwong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 14, 2023 - 09:00 to Sunday, November 12, 2023 - 18:00

นิทรรศการงานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 : ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4

นิทรรศการงานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 : ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4

นิทรรศการงานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 : ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4 "เปิดโลก : The open world" ผลงานโดยศิลปิน 102 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2566 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4 งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 "เปิดโลก The open world"

Exhibition date: 
Saturday, July 29, 2023 - 09:00 to Sunday, August 27, 2023 - 18:00

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air"

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air"

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air" โดย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, December 24, 2022 - 09:00 to Monday, February 27, 2023 - 18:00

นิทรรศการศิลปะสีน้ำ ครั้งที่ 3 "ArtBridge WATER COLOR Exhibition 2022"

นิทรรศการศิลปะสีน้ำ ครั้งที่ 3 "ArtBridge WATER COLOR Exhibition 2022"

นิทรรศการศิลปะสีน้ำ ครั้งที่ 3 "ArtBridge WATER COLOR Exhibition 2022" จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Tuesday, November 1, 2022 - 09:00 to 18:00

นิทรรศการ "ฟ้าหลังฝน"

นิทรรศการ "ฟ้าหลังฝน"

นิทรรศการ "ฟ้าหลังฝน" ผลงานโดย เอกนรินทร์ เชื่องลาว, เพลิง วัตสาร, เกรียงไกร ทำนาเมือง, ผศ.ดร.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร, ไกรวุฒิ สารผล, ศักดิ์สิทธ์ บัวคำ, Nguyen Quyen, ศราวุธ ดลราศรี และ ภฤศพิสิฐ อุ่นช่วง จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 27, 2022 - 09:00 to Sunday, September 25, 2022 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ "Light from Within"

นิทรรศการศิลปะ "Light from Within"

นิทรรศการศิลปะ "Light from Within" ผลงานโดย กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ (Maeying Artists Collective) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, May 14, 2022 - 09:00 to Sunday, June 12, 2022 - 18:00

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์"

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์"

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์" ผลงานโดย ภักดี ไชยวรรณ (Phakdee Chaiwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, April 9, 2022 - 09:00 to Sunday, May 8, 2022 - 18:00

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire” ผลงานโดยศิลปินชั้นครูมากกว่า 26 ท่าน ทั่วทั้งภาคเหนือจากทุกแขนงศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563 และจะมรพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 26, 2020 - 10:00 to Sunday, October 25, 2020 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 256 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, July 18, 2020 - 10:00 to Sunday, August 16, 2020 - 19:00

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด"

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด"

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด" จัดแสดงระหว่างวันที่  26 ธันวาคม 2562 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ร่วมงานเปิดนิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8
26 ธันวาคม 2562

Exhibition date: 
Thursday, December 26, 2019 - 10:00 to Sunday, February 23, 2020 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)