^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire” ผลงานโดยศิลปินชั้นครูมากกว่า 26 ท่าน ทั่วทั้งภาคเหนือจากทุกแขนงศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563 และจะมรพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 26, 2020 - 10:00 to Sunday, October 25, 2020 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปะ ArtBridge Water Color #2 Exhibition 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 256 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, July 18, 2020 - 10:00 to Sunday, August 16, 2020 - 19:00

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด"

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด"

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8 "Infinity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด" จัดแสดงระหว่างวันที่  26 ธันวาคม 2562 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ร่วมงานเปิดนิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 8
26 ธันวาคม 2562

Exhibition date: 
Thursday, December 26, 2019 - 10:00 to Sunday, February 23, 2020 - 19:00

นิทรรศการ "ซะป๊ะ สเก็ตช์ : SaPa Sketch"

นิทรรศการ "ซะป๊ะ สเก็ตช์ : SaPa Sketch"

นิทรรศการ "ซะป๊ะ สเก็ตช์ : SaPa Sketch" จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง นิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

เชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงาน
นิทรรศการ ซะป๊ะ...สเก็ตช์

Exhibition date: 
Saturday, December 7, 2019 - 10:00 to Monday, December 16, 2019 - 19:00

นิทรรศการ 20 ปี เชียงรายไออุ่น 7 แสงแดด สายลมหนาว

นิทรรศการ 20 ปี เชียงรายไออุ่น 7 แสงแดด สายลมหนาว

นิทรรศการ 20 ปี เชียงรายไออุ่น 7 แสงแดด สายลมหนาว : ART EXHIBITION “20 YEARS SUNSHINE WIN COLD” COZY CHIANG RAI 7 ผลงานโดย ชัยวิชิต สิทธิวงศ์ (Chaiwichit Sitthiwong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, November 16, 2019 - 10:00 to Sunday, December 15, 2019 - 19:00

นิทรรศการ "จิตน้อมคาราวะ : Reverence"

นิทรรศการ "จิตน้อมคาราวะ : Reverence"

นิทรรศการ "จิตน้อมคาราวะ : Reverence" ผลงานโดย นพดล เหมืองหม้อ (Noppadon Muangmor) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 27 ตุลาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 28, 2019 - 10:00 to Sunday, October 27, 2019 - 19:00

นิทรรศการ "ธรรมชาติสร้าง...ฉัน : The Natural of Identity"

นิทรรศการ "ธรรมชาติสร้าง...ฉัน : The Natural of Identity"

นิทรรศการ "ธรรมชาติสร้าง...ฉัน : The Natural of Identity" ผลงานโดย วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ (Witthaya Wongphetmaneechot) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา18.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 7, 2019 - 10:00 to Sunday, October 6, 2019 - 19:00

นิทรรศการกลุ่มศิลปินเมืองพาน : Art Exhibition by Phan Artists group

นิทรรศการกลุ่มศิลปินเมืองพาน : Art Exhibition by Phan Artists group

นิทรรศการกลุ่มศิลปินเมืองพาน : Art Exhibition by Phan Artists group ผลงานโดยกลุ่มศิลปินเมืองพาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Friday, August 23, 2019 - 10:00 to Tuesday, September 24, 2019 - 19:00

นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION “งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่1”

นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION “งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่1”

นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION “งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่1” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ห้องจัดแสดง ชั้น1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 3, 2019 - 10:00 to Sunday, September 1, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “Global Women - Women’s Art”

นิทรรศการ “Global Women - Women’s Art”

นิทรรศการ “Global Women - Women’s Art” ผลงานโดย กลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮายและศิลปินนานาชาติ จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 28 กรกฏคม 2562 และจะมีพิธีเปิดวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, June 29, 2019 - 10:00 to Sunday, July 28, 2019 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)