^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการ "Small Sbai #4"

นิทรรศการ "Small Sbai #4"

นิทรรศการ "Small Sbai #4" ผลงานโดยสมาชิกศิลปินขัวศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, June 15, 2019 - 10:00 to Sunday, July 14, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2562 : Art Thesis Exhibition 2019

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2562 : Art Thesis Exhibition 2019

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2562 : Art Thesis Exhibition 2019 ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 23 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, June 8, 2019 - 10:00 to Sunday, June 23, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิลปะนามธรรม "หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul"

นิทรรศการศิลปะนามธรรม "หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul"

นิทรรศการศิลปะนามธรรม "หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul" ผลงานโดย สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ (Sujin Suriyanaparoek), ณรงค์เดช สุดใจ (Narongdech Sudjai), วรรธกร กาวินคำ (Wattakorn kawinkham), เอกพงษ์ ใจบุญ (Aekapong Jaibun), ดิเรก ปรีชาชน (Direk Preechachon), ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ (Patthamaporn Unhanandana), ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (Phookpan Chairat), ชาลินี กาวิลาวัน (Chalinee Kawilawan

Exhibition date: 
Saturday, February 9, 2019 - 10:00 to Saturday, March 16, 2019 - 19:00

นิทรรศการ "นางนอน : Nang Non"

นิทรรศการ "นางนอน : Nang Non"

นิทรรศการ "นางนอน : Nang Non" จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, January 26, 2019 - 10:00 to Sunday, February 24, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิลปกรรม "เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ : Chaing Mai - Japan 2018"

นิทรรศการศิลปกรรม "เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ : Chaing Mai - Japan 2018"

นิทรรศการศิลปกรรม "เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ : Chaing Mai - Japan 2018" ผลงานโดยศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 13 ท่าน จัดแสดงระหว่้างวันที่ 17 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, November 17, 2018 - 10:00 to Sunday, December 16, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “นี่แหละ...ชีวิต : C'est la vie”

นิทรรศการ “นี่แหละ...ชีวิต : C'est la vie”

นิทรรศการ “นี่แหละ...ชีวิต : C'est la vie” ผลงานโดย จงจิตร มูลมาตย์ (Jongjit Moolmat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 27, 2018 - 10:00 to Sunday, November 25, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life"

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life"

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life" ผลงานโดย พิสัณห์ คำวัง (Pisan Kamvung) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 13, 2018 - 10:00 to Sunday, November 11, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข"

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข"

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข" (Sansilp #1 Light&Shadow : The life of happiness) ผลงานโดยกลุ่มสานศิลป์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 22, 2018 - 10:00 to Sunday, October 21, 2018 - 19:00

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน"

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน"

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน" : 1200-800 degree celsius #2 in concept "Perform alchemy" ผลงานโดยศิลปินกลุ่มเซรามิคและดินเผาขัวศิลปะ จัดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 16 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 18, 2018 - 10:00 to Sunday, September 16, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition) ผลงานโดย ศิษย์เก่าศิลป์อาชีวะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)