^ Back to Top

นิทรรศการ 45+ Art for you by 45 ABCR Artists

นิทรรศการ 45+  Art for you  by 45 ABCR Artists

นิทรรศการ 45+  Art for you  by 45 ABCR Artists จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม -28 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

นิทรรศการศิลปะพิเศษขึ้น โดยจะจัดแสดงงาน 45+ Art for you by 45 ABCR Artists ของศิลปินที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 45 ท่าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากขึ้นตามลำดับ อันเป็นตัวอย่างให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่

รายชื่อศิลปิน
กมล สาลิกานนท์/ กำธร สีฟ้า/ กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์/ คอร์เนลลิส ฮุค/ คำจันทร์ ยาโน/ จรูญ ไชยจิตต์/ ชาตะ ใหม่วงค์/ ฌาน สิปปศาสตรา/ ณรงค์เดช สุดใจ/ ทรงเดช ทิพย์ทอง/ ธนัถสิทธิ์ ปันสม/ ธีรยุทธ สืบทิม/ นริศ รัตนวิมล / นพดล ปูธิปิน/ นิมิตร สัมฤทธิกุล/ บรรจบ ปูธิปิน/ บัญญัติ ใจคำ/ ประดิษฐ์ ตั้งสมาธิกุล/ ปรีชา ราชวงศ์/ พรมมา อินยาศรี/ พลาธิป ทองอินทร์/ พานทอง แสนจันทร์/ พิชิต สิทธิวงศ์/ พิรุณ ก๋าเงิน/ พิสิษฐ์ ไชยล้อม/ มาร์ติน ดอย/ โรเบิร์ท แบลร์ พอร์ทเทอร์ / เรวัตร ดีแก้ว/ วรรธกร กาวินคำ/ พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี/ วีรศักดิ์ เชื้อข้าวซ้อน/ ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว/ ศิลปวิทยา เชี่ยววิชา/ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ/ สนอง สันดุสิต/ สมลักษณ์ ปันติบุญ/ สมยศ คำแสง/ สยาม พึ่งอุดม/สมพงษ์ สารทรัพย์ /สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์/ สุชาติ ยุติธรรม/ สุรเชษฐ จึงวิเศษพงศ์/ สุวรรณ สามสี/ สุวัจน์ หอมนาน/ สุวิทย์ ใจป้อม/ เสงี่ยม ยารังสี/ อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์/ อาถู่ อาจอ/ โอฬาร เนตรหาญ

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม -28 กันยายน 2560
เปิดนิทรรศการวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย

-- -- -

Artbridge, Chiangrai ((ABCR) is proud to present the art exhibition "45+ Art for you".

This exhibition will feature the works of 45 ABCR artists who are aged 45 or older. They will be presenting and sharing their experience in art to the younger generation. The exhibition will be held here from the 26th August until the 27th September in our first floor gallery.

The opening ceremony will be on Saturday, 2nd September at 18.00hrs.
Artbridge, Chiangrai (ABCR)
Open daily 10.00-19.00 hrs. Admission Free
More info 088-418- 5431, 053-166- 623 artbridge.cr@gmail.com ,
www.facebook.com/artbridgechiangrai

Artist lists
KAMOL SARIKANON
KAMTHORN SEEFA
KITTISAK BUTDEEWONG
CORNELIS HOEK
KAMCHAN YANO
JAROON CHAIJIT
CHATA MAIWONG
CHAN SIPPASATTRA
NARONGDEJ SUTJAI
SONGDEJ THIPTHONG
THANATSIT PANSOM
TEERAYUT SUEBTIM
NARICH RATANAWIMOL
NOPPADON PUTIPIN
NIMIT SUMRITIKUL
BANJOB PUTIPIN
BANYAT CHAIKAHM
PRADIT TANGSAMATHIKUN
PREECHA RACHAWONG
PROMMA INYASRI
PALATIP THONGIN
PHANTHONG SAENCHUN
PICHIT SITTIWONG
PIRUN GA-NGERN

PISIT CHAILORM
MARTIN DOYLE
ROBERT BLAIR PORTER
RAYWAT DEEKAEW
WATTAKORN KAWINKHAM
WINAT TEENSRI
WERASAK CHUEAKHAOSON
SUPHAKARN THUNNILL
SILAPAVITHAYA CHTEWVICHA
SRIWAN JANEHUTTAKARNKIT
SANONG SUNDUSIT
SOMLUK PANTIBOON
SOMYOT KHAMSANG
SAYARM PUENG-UDOM
SOMPONG SARASAP
SUJIN SURIYANAPAROEK
SUCHART YUTITHUM
SURACHET CHUNGWISETPONG
SUWAN SAMSI
SUWAT HOMNAN
SUWIT JAIPOM
SA-NGIAM YARANGSEE
APHIRAK PUNMOONSILP
ATOU AJOR
OLARN NETEHARN

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
26 Aug 2017 - 10:00 to 28 Sep 2017 - 19:00