^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2"

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2"

นิทรรศการจิตรกรรม "คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 : Happy to Return Home 2" ผลงานโดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม (Pisit Chailorm) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

"คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2"
นิทรรศการจิตรกรรม โดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม
เปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ประธานในพิธีโดย คุณไมเคิล เจ.เจคอบเซน กงสุลใหญ่
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
นิทรรศการจัดแสดงวันที่15 กรกฏาคม -13สิงหาคม 2560
ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ เชียงราย

----------------------------------------------------

ขัวศิลปะเชียงราย ภูมิใจเสนอ นิทรรศการ “คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2” โดยศิลปิน พิสิษฐ์ ไชยล้อม เปิดงานนิทรรศการวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 25602 เวลา 18.00 น. ประธานในพิธีโดย คุณไมเคิล เจ.เจคอบเซน กงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คืนสุขสู่ถิ่น เป็นการแสดงงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ภาพผู้คนและประเพณีอันดีงาม ซึ่งศิลปินมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ใช้ชีวิตในบรรยากาศชนบทมาตั้งแต่เด็ก ซึมซับความเป็นท้องถิ่น ซึ่งอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันจากครอบครัว ญาติพี่น้องในหมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือมีน้ำใจซึ่งกันและกัน เป็นความสุขที่อยู่ในใจตลอดมา ศิลปินมีความตั้งใจให้ภาพผลงาน เป็นสื่อในการสืบสาน, อนุรักษ์เรื่องราวในอดีต หวังว่าผู้ชมจะได้รำลึกถึงเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพบุรษให้คงอยู่สืบไป พิสิษฐ์ ไชยล้อม ศิลปินขัวศิลปะ จบการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณีมาอย่างต่อเนื่องจากการแสดงงานร่วมกลุ่มต่างๆ มีประสบการณ์และผลงานจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด อาทิ วัดศรีทรายมูล จ.เชียงใหม่, วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่, วัดศรีบุญเรือง จ.น่าน เป็นต้น

นิทรรศการคืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 จัดแสดง วันที่15 กรกฏาคม - 13สิงหาคม 2560 ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ เชียงราย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม
ข้อมูลเพิ่มเติม 088-418- 5431, 053-166- 623
artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai

----------------------------------------------------

Happy to Return Home 2
By Pisit Chailorm
Opening Reception : Saturday 15 July 2017 at 18.00 hrs.
Guest of Honor : Khun Michael J. Jacobsen Consul General, Embassy of the United States of America
Exhibition on view : 15 July-13 August 2017
Artbridge Chiangrai (ABCR)

"Happy to Return Home". An exhibition of paintings that expresses the people, daily life, scenery and festivals of the Lanna tradition.These were the artist's inspiration, drawn from his own childhood. A childhood where he learned to live a fulfilling village life, filled with good neighbourliness, a pure environment and happiness. The artist, in this exhibition, shares not only the images, but his desire to conserve the essential spirit of his yesterdays for all to learn from and enjoy.

Open daily 10.00-19.00 hrs. Admission Free
More info 088-418- 5431, 053-166- 623 artbridge.cr@gmail.com
www.facebook.com/artbridgechiangrai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิสิษฐ์ ไชยล้อม (เชียงราย 2513)

 • การศึกษา
  • สถาบันราชภัฎลำปาง
  • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
  • โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  • โรงเรียนบ้านป่ารวก
 • ประสบการณ์และผลงานสำคัญ
  • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีทรายมูล อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
  • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีสองเมือง อ. สารภี จ. เชียงใหม่
  • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีดอนมูล อ. สารภี จ. เชียงใหม่
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดเมืองมูล อ. งาว จ. ลำปาง
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดต้นเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าอุบาลี(มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย)จ.พะเยา
  • จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.น่าน
 • นิทรรศการเดี่ยว
  • 2554 นิทรรศการคืนสุขสู่ถิ่น Happy to return home ณ 9art Gallery เชียงราย
 • รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 1 ของสมาคม YMCA
  • รางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่
  • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20
  • รางวัลพิเศษ การประกวดจิตรกรรม “มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี” ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
  • รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลก เครือข่ายต้านโรคร้อน
 • การแสดงผลงานครั้งสำคัญ
  • แสดงงานนิทรรศการออกแบบนิทรรศการ 4 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
  • แสดงงาน RETEX 90 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • นิทรรศการจิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
  • นิทรรศการจิตรกรรมไทยของธนาคารนครธน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • นิทรรศการจิตรกร วีรกรรมหรือคุณลักษณะที่สำคัญของทหารบก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ สโมสรทหารบก
  • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 , 21 , 23, 24
  • นิทรรศการจิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
  • นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรมวิทยาเขตภาคพายัพ ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4
  • นิทรรศการศิลปกรรม “มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี” ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  • นิทรรศการศิลปกรรมภาคเหนือ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
  • นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
  • นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย
  • นิทรรศการ “ ต๋ามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง ” ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5 จังหวัดเชียงใหม่
  • นิทรรศการสล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา
  • นิทรรศการศิลปะเชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี จังหวัดมหาสารคาม
  • นิทรรศการศิลปิน “ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล” สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  • นิทรรศการภาพต้นแบบลายปัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  • นิทรรศการกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3
  • นิทรรศการจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง
  • นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
  • นิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ทิพยหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่ 2
  • นิทรรศการสานใจ สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่1-5 ที่ขัวศิลปะ เชียงราย

----------------------------------------------------

Name : Mr. Pisit Chailorm
Born : October 22 , 1970
Tel : 081 – 0240472
Address : 252 M. 16 B. SANTONKHAM T. NANGLAEMUANG CHIANGRAI
Education Background

 • Rajabath Lumpang Institute
 • Technology Rajamangala Payap Campus
 • Vocational education College Chiang Rai
 • Mengrai Maharaet Witayakom School
 • Bann Pah Ruak School

Exhibition

 • “Design of students Exhibition 4” Desingner Faculty Payap Rajamangalapisek, Chiang Mai.
 • “Retex 90 Exhibition” Cultural Center, Thailand.
 • “North’s Culture Paintings Exhibition ” Bank of Thailand Rajamangalapisek, Chiang Mai.
 • “Paintings Exhibition” Nakorn Thon Bank, Cultural Center.
 • “Heroic soldiers quality Paintings Exhibition” To increase the honour “Bhumipol Adulyadej” celebrate the king’s treasure, soldier association.
 • The 20 th , 21th , 23th , 24 th Bua Luang Exhibition of Paintings
 • Scenery of Paintings , Bank of Thailand Foundation
 • The 1th , 2th , 3th , 4 th Pupils Artistic Exhibition Payap Campus
 • “Maung Singh Phann Silp 65 years” Boon Raud Brewery inc.
 • The Exhibition of art by northern thai artists come morating the sixth – cycle birthday anniversary of his majesty King Bhumipol Adulyadej.
 • “Artistic Exhibition ” on the construct Rajabath Uttaradit Institute
 • “Chiang rai City of Art” at the Chiang rai Crafts Distribution and Encorge Demontration Center, Chiang rai.
 • The 2th ,3th , 4 th , 5 th Tamheet Thoy Salah Muang Exhibition at Chiang Mai
 • “Exhibition of Visual Art” at the Chiang rai Crafts Distribution and Encorge Demontration Center, Chiang rai.
 • “Chiang rai Art of Museum” at ThaiLand Museum, Bangkok.
 • Chiang rai Artists for Miss Juling Pongkunmoon Exhibition at Art and Culture Off ice, Rajabath Chiang rai University
 • The 3 th Thai Orchid Exhibition
 • “Thai Elephants Exhibition” at Thailand Elephant Organisation, Lampang
 • The 55 th National Art Exhibition of Art
 • Salah Lanna Exhibition at Central Airport Plaza, Chiang mai
 • The 2 nd Decade of Bua Luang Paintings

Awards

 • 1 st Prize, YMCA club
 • 1 st Prize, Painting of Chiang mai Zoo
 • 3 rd Prize, Bua Luang Bronze Medal,20 th Bua Luang Exhibition, Bangkok Bank
 • Special Prize from “Maung Singh Phann Silp 65 years” Boon Raud Brewery inc.
 • Award runner, “the 3 rd Thai Orchid” of Creativity
 • Award Winner “The Earth Day ” Art Exhibition

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
15 Jul 2017 - 10:00 to 13 Aug 2017 - 19:00