^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย ครั้งที่ 3 "เป็น อยู่ คือ"

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย ครั้งที่ 3 "เป็น อยู่ คือ"

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย ครั้งที่ 3 "เป็น อยู่ คือ" : The 3rd Young Artists Chiangrai Exhibition "Is am are" ผลงานโดย กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 30 เมษายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, April 9, 2016 - 10:00 to Saturday, April 30, 2016 - 19:00

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผลงานโดยศิลปินทั่วประเทศ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 แลจะมีพีธีเปิดในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Tuesday, March 15, 2016 - 10:00 to Saturday, April 2, 2016 - 19:00

นิทรรศการ “Nature of the Work”

นิทรรศการ “Nature of the Work”

นิทรรศการ “Nature of the Work” ผลงานโดย ศรีใจ กันทะวัง (Srijai Kuntawang), มิโช (Misho), เจมส์ ซู (James Su) และพิชัย พงศาเสาวภาคย์ (Pichai Pongsasaovapark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3-27 มีนาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Thursday, March 3, 2016 - 10:00 to Sunday, March 27, 2016 - 19:00

นิทรรศการวาดเส้น : Drawing Exhibition

นิทรรศการวาดเส้น : Drawing Exhibition

นิทรรศการวาดเส้น : Drawing Exhibition ผลงานโดย ศิลปินขัวศิลปะ จัดแสดงวันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, February 13, 2016 - 10:00 to Saturday, February 27, 2016 - 19:00

นิทรรศการไทยโทนเชียงราย

นิทรรศการไทยโทนเชียงราย

นิทรรศการไทยโทนเชียงราย ผลงานโดย 59 ศิลปินเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Thursday, December 31, 2015 - 10:00 to Sunday, January 31, 2016 - 19:00

นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 4

นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 4

นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 4 ผลงานโดย ศิลปินขัวศิลปะจำนวนกว่า 250 คน มีงานหลากหลายเทคนิคทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลัก เซรามิค ของศิลปินรุ่นเยาว์ รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 8 มีนาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558  เวลา 17.30 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย ArtBridge ChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Friday, December 25, 2015 - 10:00 to Tuesday, March 8, 2016 - 19:00

นิทรรศการภาพพิมพ์ลิโธกราฟ "STROKES"

นิทรรศการภาพพิมพ์ลิโธกราฟ "STROKES"

นิทรรศการภาพพิมพ์ลิโธกราฟ "STROKES" ผลงานโดย ศาสตราจารย์ทะเกะชิ ฮะระ (Takeshi HARA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558- 18 ธันวาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, November 21, 2015 - 10:00 to Friday, December 18, 2015 - 19:00

นิทรรศการภาพพิมพ์ การเดินทางสาย "ศิลปะ" ของผม

นิทรรศการภาพพิมพ์ การเดินทางสาย "ศิลปะ" ของผม

นิทรรศการภาพพิมพ์ การเดินทางสาย "ศิลปะ" ของผม ผลงานโดย พงศ์เดช ไชยคุตร (Pongdej Chaiyakut) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 - 2 มกราคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

นิทรรศการภาพพิมพ์ การเดินทางสาย "ศิลปะ" ของผม
โดย พงศ์เดช ไชยคุตร

Exhibition date: 
Saturday, November 21, 2015 - 10:00 to Saturday, January 2, 2016 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ “ธรรมะ - ธรรมชาติ”

นิทรรศการศิลปะ “ธรรมะ - ธรรมชาติ”

นิทรรศการศิลปะ “ธรรมะ - ธรรมชาติ” ผลงานโดย ศิลปินหมู่แม่ลาว ประกอบด้วย จรูญ ไชยจิตต์ (Jaroon Chaijit), สมพงษ์ สารทรัพย์ (Sompong Sarasap), สาตรา วรรธนะหทัย (Sastra Wattanahatai), ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว (Supakarn Tunnil), สุวิทย์ ใจป้อม (Suwit Jaipom), บรรจบ ปูธิปิน (Banjob Putipin), พิชิต สิทธิวงศ์ (Pichit Sittiwong), ทนงศักดิ์ ปากหวาน (Thanongsak Pakwan), วิสิทธิ์ บุญเรือง (Wisit

Exhibition date: 
Friday, October 23, 2015 - 10:00 to Sunday, November 15, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ "มงคลชีวิตจากสวนหลังบ้าน"

นิทรรศการศิลปะ "มงคลชีวิตจากสวนหลังบ้าน"

นิทรรศการศิลปะ "มงคลชีวิตจากสวนหลังบ้าน" ผลงานโดย กรกริช ฉิมนอก (Chakkrit Chimnok) และ ภัทรี ฉิมนอก (Pattree Chimnok) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 10, 2015 - 10:00 to Monday, November 16, 2015 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)