^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย ครั้งที่ 2 "เชียงรายบ้านฉัน"

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย ครั้งที่ 2 "เชียงรายบ้านฉัน"

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย ครั้งที่ 2 "เชียงรายบ้านฉัน" จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-30 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน
นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย 2
Young Artists Chiang Rai Exhibition 2
"เชียงรายบ้านฉัน"

Exhibition date: 
Saturday, May 9, 2015 - 10:00 to Saturday, May 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ : Art From The Dhamma Art Exhibition ผลงานโดย คณาจารย์ผู้สอนสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, April 25, 2015 - 10:00 to Saturday, May 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"

นิทรรศการศิลปะ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"

นิทรรศการศิลปะ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์" ผลงานโดยเยาวชน อายุ 8-13 ปี ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5-16 เมษายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558  เวลา 18.00 น  ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Sunday, April 5, 2015 - 10:00 to Thursday, April 16, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Next Step

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Next Step

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Next Step ผลงานโดย นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จัดแสดงระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2558  ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Sunday, January 18, 2015 - 10:00 to Sunday, January 25, 2015 - 19:00

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี”

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี”

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” (The 3rd ArtBridge ChiangRai Art Exhibition “TRIBUTE TO THAWAN DUCHANEE”) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย

Exhibition date: 
Thursday, December 11, 2014 - 10:00 to Thursday, April 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการ “Timeless Harmony”

นิทรรศการ “Timeless Harmony”

นิทรรศการ “ไทม์เลส ฮาร์โมนี่ : Timeless Harmony” ผลงานโดย Joseph Zirker และ Lisa (Zirker) Moses จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ เชียงราย - Artbridge ChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, November 29, 2014 - 10:00 to Thursday, January 15, 2015 - 19:00

นิทรรศการ What's Cooking

นิทรรศการ What's Cooking

นิทรรศการ What's cooking ผลงานโดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ (Thaiwijit Puengkasemsomboon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.ณ ขัวศิลปะ ArtBridge ChiangRai 

“What's Cooking”
โดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

Exhibition date: 
Wednesday, November 5, 2014 - 10:00 to Sunday, December 7, 2014 - 19:00

นิทรรศการ "ธารทิพย์ - แดนมังกร : Magic River -Heaven Dragon "

นิทรรศการ "ธารทิพย์ - แดนมังกร : Magic River -Heaven Dragon "

นิทรรศการ "ธารทิพย์ - แดนมังกร : Magic River -Heaven Dragon" ผลงานโดย เสงี่ยม ยารังษี จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 24 ตุลาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 6, 2014 - 10:00 to Friday, October 24, 2014 - 19:00

การแสดงดนตรีคลาสสิค Home coming concert

Home coming concert

ขัวศิลปะ เชียงราย ขอเชิญทุกท่าน ชมการแสดงดนตรีคลาสสิค โดยนักดนตรีรุ่นใหม่ ที่ได้ไปศึกษาด้านดนตรีในต่างประเทศ  การกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ ทั้ง 4 คน มีบทเพลงมาฝากชาวจังหวัดเชียงราย ในชื่องานว่า “Home coming concert” จัดแสดงวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Tuesday, August 19, 2014 - 19:00 to 21:00

นิทรรศการภาพวาดขนาดเล็ก

นิทรรศการภาพวาดขนาดเล็ก

นิทรรศการภาพวาดขนาดเล็ก : SMALL PAINTING EXHIBITION ผลงานโดยศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นใหม่ มือสมัครเล่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-30 สิงหาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น ณ ขัวศิลปะ เชียงราย : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 9, 2014 - 10:00 to Saturday, August 30, 2014 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)