^ Back to Top

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)
ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ลักษณะ : หอศิลป์ ครัวศิลปิน  ร้านค้า
วิสัยทัศน์ : สะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

พันธกิจของขัวศิลปะ 2556-2558
1. สร้างรายได้เข้าสู่กองทุนศิลปินเชียงราย
2. พัฒนาด้านการศึกษาศิลปะให้แก่สังคม
3.ฐานข้อมูลศิลปินเชียงราย

ประวัติความเป็นมา
ย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2532 กลุ่มสล่าไตยวน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินเชียงราย ได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มศิลปินเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกครั้งเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา”  ที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเชียงราย และในปีถัดมา พ.ศ.2547 ศิลปินรวมตัวกันเรียกร้องการสร้างหอศิลปะร่วมสมัยบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่เชียงราย โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กลุ่มศิลปินเชียงรายได้ก่อตั้งเป็นสมาคมศิลปินเชียงรายขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

เดือนเมษายน ปี 2555 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มอบเงินทุนตั้งต้น 500,000 บาทสำหรับก่อตั้งกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของศิลปินและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะใน เชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาบริหารกองทุน

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
1. มีความประสงค์ให้กองทุนศิลปินเชียงราย มีความงอกงามและยั่งยืน 
จึงจำเป็นต้องหารายได้ คณะกรรมการจึงมีมติว่า จะทำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้ระบบการแบ่งปันหุ้น ในหมู่พี่น้องศิลปินและผู้ที่รักศิลปะทุกท่าน คณะกรรมการได้เลือกทำเลที่ตั้งของอาคารให้เช่าแห่งหนึ่งเป็นเพื่อลงทุนทำ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ เพื่อส่วนรวม เราตั้งชื่อโครงการว่า “ขัวศิลปะ” ซึ่ง ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน “ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม 
2. โครงการขัวศิลปะเกิดมาเพื่อ...
ขัวศิลปะเป็นโครงการที่เชื่อมศิลปะกับสังคม เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ผ่านมาศิลปะแยกตัวอยู่อย่างโดดเดียว เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากพื้นที่ของศิลปะมักจะเป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ และ แกลลอรี่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหายากต่อ “การเข้าถึง” ใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้าถาม ไม่กล้าสัมผัส ศิลปินเองก็ถูกแยกออกมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษ ยากต่อการเข้าถึงเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินก็คือพวกเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความงามอยู่แล้วในหัวใจ ขัวศิลปะ เชื่อมช่องว่างการเข้าถึงศิลปะ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ทานอาหาร ดื่มกาแฟ ซื้อของฝาก ในบรรยากาศศิลปะ มีผลงานของศิลปินเชียงรายจัดแสดงให้ชม และ จำหน่าย มีห้องสมุด มีโรงเรียนสอนทักษะศิลปะเบื้องต้น ตั้งแต่การวาดเส้น สีน้ำ ไปจนถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ขัวศิลปะ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แต่คือองค์กรการศึกษา ที่ทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อจะเลี้ยงดูตนเอง คือบ้านของศิลปิน ที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย เรารวมตัวกันได้ เรามีความพร้อมมีกำลังใจ พี่น้องศิลปินเราช่วยเหลือกัน สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ มาร่วมกับเรา ร่วมกับศิลปินเชียงราย สานสะพานเชื่อมศิลปะกับสังคม
3. สิ่งที่เราจะทำในขัวศิลปะ
ขัวศิลปะจะทำธุรกิจร้านอาหาร  และ ร้านกาแฟ ที่มีศิลปะ ร้านขายผลงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม และ ของฝากจากเชียงราย เราจะทำโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป สอนโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขัวศิลปะจะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ  และ ศิลปินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใน 2 ปี หลังจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เรามีโครงการที่จะแลกเปลี่ยนศิลปินกับเพื่อนบ้านในพม่า ลาว เวียตนาม และ จีน จัดโครงการศิลปินในพำนัก และ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาศิลปะต่อไป
4.  ความฝัน ความหวัง อนาคต
เราฝันว่าเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ แต่หากเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ลงมือทำ มันก็จะเป็นแค่ความฝัน เราหวังว่า การรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายในนามขัวศิลปะ จะเป็นตัวอย่างของความพยายามจากคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา จากมุมเล็กๆ เพื่อสร้างประชาสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะทำและ อยากจะเป็นในชุมชนของเราเอง เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราร่วมมือ และ รวมใจกัน

รายละเอียด
ถ้าหากสนใจสนับสนุนกิจกรรมของขัวศิลปะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 8418 – 5431 
email: artbridge.cr@gmail.com 
ชื่อบัญชี โครงการกองทุนเพื่อศิลปินเชียงราย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลเชียงราย บัญชี กระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 468-0-234-06-5
Facebook  www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Transportation: 

ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ. 090- 051-2927, 088-418 5431
Address: 
551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life"

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life"

นิทรรศการ "ใจบาน : Brighten Life" ผลงานโดย พิสัณห์ คำวัง (Pisan Kamvung) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 13, 2018 - 10:00 to Sunday, November 11, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข"

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข"

นิทรรศการ "สานศิลป์ #1 แสงและเงา วิถีแห่งความสุข" (Sansilp #1 Light&Shadow : The life of happiness) ผลงานโดยกลุ่มสานศิลป์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, September 22, 2018 - 10:00 to Sunday, October 21, 2018 - 19:00

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน"

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน"

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ "เล่นแร่แปรดิน" : 1200-800 degree celsius #2 in concept "Perform alchemy" ผลงานโดยศิลปินกลุ่มเซรามิคและดินเผาขัวศิลปะ จัดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 16 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 18, 2018 - 10:00 to Sunday, September 16, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition) ผลงานโดย ศิษย์เก่าศิลป์อาชีวะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "อ้อมกอดแม่ : ARMS OF MOTHER"

นิทรรศการ "อ้อมกอดแม่ : ARMS OF MOTHER"

นิทรรศการ "อ้อมกอดแม่ : ARMS OF MOTHER" ผลงานโดย สุวรรณี สารคณา (Suwannee Sarakana) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, June 16, 2018 - 10:00 to Sunday, July 15, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต อิง กก โขง : Living landscape Ing-Kok-Khong"

นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต อิง กก โขง : Living landscape Ing-Kok-Khong"

นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต อิง กก โขง : Living landscape Ing-Kok-Khong" ผลงานโดยศิลปินกลุ่มสายน้ำกก จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Tuesday, June 5, 2018 - 10:00 to Sunday, July 1, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "อำนาจใจ : POWER OF THE SPIRIT"

นิทรรศการ "อำนาจใจ : POWER OF THE SPIRIT"

นิทรรศการ "อำนาจใจ : POWER OF THE SPIRIT" ผลงานโดย ประสงค์ ลือเมือง (Prasong Luemuang), ทรงเดช ทิพย์ทอง (Songdej Thipthong), พรชัย ใจมา (Pornchai Jaima), ลิปิกร มาแก้ว (Lipikorn Makaew) และ อานันท์ ราชวังอินทร์ (Arnan Ratchawang-inn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม -12 มิถุนายน 2561 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, May 12, 2018 - 10:00 to Tuesday, June 12, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "Small Sbai" ครั้งที่ 3

นิทรรศการ "Small Sbai" ครั้งที่ 3

นิทรรศการ "Small Sbai" ครั้งที่ 3 ผลงานโดย ศิลปินขัวศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 22 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, March 10, 2018 - 10:00 to Sunday, April 22, 2018 - 19:00

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ "มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น"

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ "มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น"

นิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ "มังงะ โฮะคุไซ มังงะ: ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น" (Manga Hokusai Manga: Approaching the Master’s Compendium from the Perspective of Contemporary Comics) จัดแสดงระหว่างวันทที่ 7 ตุลาคม - 2  พฤศจิกายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, October 7, 2017 - 10:00 to Thursday, November 2, 2017 - 19:00

นิทรรศการ 45+ Art for you by 45 ABCR Artists

นิทรรศการ 45+  Art for you  by 45 ABCR Artists

นิทรรศการ 45+  Art for you  by 45 ABCR Artists จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม -28 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, August 26, 2017 - 10:00 to Thursday, September 28, 2017 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)