^ Back to Top

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire”

นิทรรศการ “ไฟปรารถนา : The Fire Desire” ผลงานโดยศิลปินชั้นครูมากกว่า 26 ท่าน ทั่วทั้งภาคเหนือจากทุกแขนงศิลปะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563 และจะมรพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ครั้งแรกกับนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่จากศิลปินชั้นครูมากกว่า 26 ท่าน ทั่วทั้งภาคเหนือจากทุกแขนงศิลปะ
“ไฟปรารถนา”
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2552
---------------------------------------------
...ศิลปิน...
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ/นริศ รัตนวิมล/วินัย ปราบริปู/ประสงค์ ลือเมือง/ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ/สมลักษณ์ ปันติบุญ/สมพงษ์ สารทรัพย์/ศรีใจ กันทะวัง/พรมมา อินยาศรี/สมยศ คำแสง/พรชัย ใจมา/พานทอง แสนจันทร์/ชาตะ ใหม่วงค์/สุวิทย์ ใจป้อม/ทรงเดช ทิพย์ทอง/ธีรยุทธ สืบทิม/ลิปิกร มาแก้ว/อานันท์ ราชวังอินทร์/เสงี่ยม ยารังษี/บรรจบ ปูธิปิน/ทนงศักดิ์ ปากหวาน/จงจิตร มูลมาตย์/
มานิตย์ กันทะสัก/บู้ซือ อาจอ/พุทธรักษ์ ดาษดา/สราวุฒิ คำมูลชัย
---------------------------------------------
กิจกรรมภายในงาน
09.00 น. (กิจกรรมพิเศษ) ศิลปินที่สนใจร่วมวาดภาพเฟรมเดียวกับศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง โดยภาพนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวเชียงราย (ศิลปินที่จะร่วมวาด ต้องรับฟังแนวงานของภาพ จากอาจารย์ปรีชา เถาทอง ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563)
14.30 – 16.30 น. รับฟังเสวนาในหัวข้อ “การใช้ไฟปรารถนาในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นศิลปิน” จากวิทยากรชั้นครู อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง และ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ดำเนินรายการโดยคิวเรเตอร์มากฝีมือ (แกะ) ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง
16.30 น. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ไฟปรารถนา” พบกับผลงานอันทรงคุณค่า ทรงคุณภาพ และไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน (ลงทะเบียน 16.00 น.)
ฟรี!!! สูจิบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน 100 ท่านแรก
หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาตั้งแต่เวลา 14.30 น. ก่อน แล้วจึงให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 16.00 น. ทั้งนี้ โดยไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสูจิบัตรแทนผู้อื่นได้
---------------------------------------------
ร่วมชมภาพผลงานในปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 – 19.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)
ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
โทร. 088-4185431 หรือ 053-166623
อีเมล์ artbridge.cr@gmail.com
---------------------------------------------
The Grand Art Exhibition “The Fire Desire”
By The Master of Lanna Artists from the several kind of arts
opening ceremony on Saturday September 26th, 2020 16.30 P.M.
Guest of honor by Emeritus Professor Preecha Taothong - Thai National Artist year 2009
---------------------------------------------
The Activities on opening day (September 26th, 2020)
09.00 a.m. Sincerely invite artists to paint in the same frame with Emeritus Professor Preecha Taothong
(If the artists would like to join this event, please meeting with the Prof. on September 25th, 2020)
02.30-04.30 p.m. Conference with the Master Prasong Luemuang and the Master Thongchai Srisukprasert on issue “How to use the Fire Desire to be the artist”
04.30 p.m. Sincerely invite you to participate on opening ceremony.
(Opening reception 04.00 p.m.)
---------------------------------------------
Exhibition on view September 26 - October 25, 2020
At Artbridge Chiangrai Gallery
Open daily 10.00 - 19.00 hrs.
No Admission Fee
More info :
Tel. 088-4185431 / 053-166623
E-mail: artbridge.cr@gmail.com

Exhibition date: 
26 Sep 2020 - 10:00 to 25 Oct 2020 - 19:00