^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา กับงาน "USA. Embassy 180 years" ในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย และสหรัฐอเมริกา ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายได้ที่ชั้น 1 Central Court...
มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) จับมือ เอสซีจี เปเปอร์ (SCG Paper) จัดงาน "เทศกาลนิทานในสวนกระดาษ ปีที่ 3" เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย เนรมิตรพื้นที่กว่า 150 ตารางเมตร เป็น "ลานเล่านิทาน อ่านหนังสือ...
บ้านรักศิลปะชุมพรได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า ๑๒ ปี ในปีนี้บ้านรักศิลปะชุมพรร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “ศิลปะกับความสุข” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร...
นิทรรศการ "Frameless" : อิสระในการคิด เป็นการแสดงงานศิลปะเดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน แก้วตระการ จุลบล จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -14 สิงหาคม 2556 และเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ หลังแรก Bar...
นิทรรศการ Appearance ผลงานของ 2 ศิลปิน มานิตย์ กันทะสัก และ ธรรมรัตน์ โภคัย ซึ่งสองศิลปินนี้ ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’...
ZEN Annual Photo Exhibition 2013, series 2 Celebrates นิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 30 ปี ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์ นิทรรศการที่ได้ รวบรวมผลงานการถ่ายภาพของ อมาตย์ นิมิตภาคย์ ช่างภาพอิสระระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำเสนอผลงานการถ่ายภาพที่มีศิลปิน ดารา เซเลบริตี้...
นิทรรศการศิลปะ โดย อาจารย์จรูญ บุญสวน หัวข้อ "Abstract Painting By Charoon Boonsuan" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 - 15 สิงหาคม 2556 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น. ของทุกวัน โดยมีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556...
นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True) โดย Pornsawhan Jansook นำเสนอผลงานสื่อผสม ที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล และการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ...
นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness) สร้างสรรค์โดยศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่ กมลพันธุ์ โชติวิชัย (Kamolpan Chotvichai) นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สติสำรวจตัวตนของตนเอง ตามแก่นแกนหลักคิดแห่งพระพุทธศาสนา...
นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ"
นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ” เป็นหนึ่งในกิจกรรม Museum Family : เล่าเรื่องเครื่องปั้นดินเผา โดย พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม...

Pages