^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการภาพถ่ายผลงานในอดีตโดย Sibylle Bergemann
สถาบันเกอร์เธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (ifa) ซึ่งเป็น(ภาพถ่ายอันมีเสน่ห์โดดเด่นชวนให้ค้นหาของซิบีลเลอ แบร์กเกอร์มันน์ (Sibylle Bergemann) ชาวเยอรมัน จัดแสดงระหว่าง...
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20 "สืบทอดด้วยศรัทธา สืบเจตนาที่อ้างอิง" จัดระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานจะได้พบกับ •  นิทรรศการณ์ ภายใต้แนวคิด "พี่สร้าง น้องสาน...
นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู”
นิทรรศการศิลปะ ”ชีวิตกับฤดู”  โดยตนุพล เอนอ่อน  บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ  คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปในธรรมชาติ  เกิดความรัก...
นิทรรศการ "Hungry"
นิทรรศการ "Hungry - หิว" เป็นผลงานล่าสุดของ Dominique morere ศิลปินชาวฝรั่งเศสจาก แถบ นอร์มังดี ซึ่งปัจจุบันพำนักอาศัยในประเทศไทย ทำงานศิลปะ ในแนวจิตรกรรมสื่อประสม และประติมากรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดวันที่ 18...
SCG 100th Years Innovative Exposition
งาน "SCG 100th Years Innovative Exposition" โลกนวัตกรรม โลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืน พบกับสุดยอดแห่งงานนวัตกรรมที่คุณจะได้สัมผัสกับโลกใบใหม่ผ่านเรื่องราวของ SCG ที่ไม่เคยหยุดคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้า ...
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"
ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT" โดยกลุ่ม Graphic Public จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดงานวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาลขอนแก่น)
นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"
Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการ "The Mysterious Flower" หรือ "บุษบาซ่อนเงา" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ กฤษฎางค์ อินทะสอน (Krissadank Intasorn) เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. และจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม...
นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"
นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจำนวน ๑๐๐ ภาพที่เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “อารยะ...วัฒนธรรมไทย” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม...
เทศกาลภาพยนตร์เปรู “Living Peru”
ครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย สมาคมรุ่งอรุณ (Runa Run Association) และมิวเซียมสยาม ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เปรู “Living Peru” ขึ้น โดยได้รวบรวมผลงานที่ผ่านมาของวงการภาพยนตร์เปรูในรอบ 13 ปี...
นิทรรศการ ผลงานของนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมไทย "ภูมิปัญญาเชิงช่าง สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น" โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงาน 17 ก.ค. 56 17.00 น

Pages