^ Back to Top

นิทรรศการภาพวาดถังข่าทิเบตประเทศจีน

นิทรรศการภาพวาดถังข่าทิเบตประเทศจีน

นิทรรศการภาพวาดถังข่าทิเบตประเทศจีน : 中国西藏 扎西德勒”西藏唐卡 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน : China Cultural Center

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพวาดถังข่าทิเบตประเทศจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น.ถังข่า (Thang ka) เป็นคำเรียกของภาษาทิเบต ความหมายตรงของคำพูดนี้หมายถึงรูปภาพที่วาดเหมือนมันดาลาปูบนพื้นด้วยเส้นวาดที่เด่นชัดและลื่นไหล จิตรกรรมถังข่าทำด้วยผ้าไหมยกดอกตัดเย็บต่อกันเป็นชุดเดียวกัน จึงมีเอกลักษณ์ทางชนชาติอย่างชัดเจน เต็มไปด้วยความหมายเชิงศาสนาและเป็นพุทธศิลป์ที่ล้ำค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ จิตรกรรมถังข่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงในศิลปะการวาดภาพของชนเผ่าจ้าง มีประวัติยาวนานคุณค่าศิลปะสูงและมีสาขาการวาดหลากหลาย ถังข่าสามารถจำแนกเป็นหลายสาขาตามวิธีการวาด นอกจากการวาดเขียน ยังมีเทคนิคการทำถังข่าอีกมากมาย ดังเช่น เย็บปักถักร้อย การปะติด ทอเป็นลายสี คลุมด้วยผ้าไหมทั้งสองด้าน ลวดลายนูนบนกระดาษผ้า ส่วนเนื้อหาของจิตรกรรมถังข่าถือเป็นภาพวาดที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ทางสังคม พรรณนาถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตำนานบุคคล ทฤษฎีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องเล่า เทพนิยาย และผังเมืองสิ่งก่อสร้างเป็นต้น เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทหารและศาสนาหลายด้านเป็นต้น วิธีการวาดจิตรกรรมถังข่าค่อนข้างซับซ้อน มีกรรมวิธีละเอียดอ่อน สำหรับสีที่ใช้ในการวาดนั้นเป็นสีธรรมชาติที่ต้องเสาะหามาจากแร่ธาตุหรือพืชพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้ถังข่ามีสีสันสดใส แม้เวลาผ่านไปนับร้อยปีก็ยังงดงามดังเดิม เครื่องมือที่ใช้ในการวาดมีหลายชนิด เช่น พู่กันจีนและปากกาลูกประคำเป็นต้น ซึ่งสรุปได้ว่าจิตรกรรมถังข่าเปรียบเสมือนหนังสือสารานุกรมของชนเผ่าจ้างอย่างแท้จริง นิทรรศการครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2559

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

Exhibition date: 
5 Jun 2016 (All day) to 7 Jun 2016 (All day)