^ Back to Top

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ธรรมดา : Simply Nature"

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ธรรมดา : Simply Nature"

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ธรรมดา : Simply Nature" ผลงานโดย ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล (Thanan Klintapaneeyakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 29 มิถุนายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ People's Gallery P3, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ธรรมชาติ ธรรมดา
วันที่ : 02 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2559
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น.

มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ธรรมชาติสอนให้มนุษย์เห็นความจริง สอนให้มนุษย์เห็นความสงบภายในจิตใจ ขอให้มองธรรมชาติให้เข้าใจ ให้เห็นธรรมชาติให้ชัดเจน และธรรมชาติจะมอบสุนทรียภาพทางความงามและมอบจิตวิญาณความเป็นมนุษย์ให้กับท่าน

Exhibition date: 
2 Jun 2016 - 10:00 to 29 Jun 2016 - 21:00