^ Back to Top

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

นิทรรศการ ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?”

นิทรรศการ ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?”

นิทรรศการ ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?” ผลงานโดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ 1PROJECTS Gallery

ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?”
by Naraphat Sakarthornsap
exhibition 30 June - 19 August, 2018

Exhibition date: 
Saturday, June 30, 2018 - 13:00 to Sunday, August 19, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "Gushing Out My Confession"

นิทรรศการ "Gushing Out My Confession"

นิทรรศการศิลปะ "Gushing Out My Confession" ผลงานโดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ Whitespace Gallery Bangkok

Gushing Out My Confession
by
Naraphat Sakarthornsap
(นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์)

Exhibition date: 
Saturday, July 18, 2015 - 12:00 to Saturday, August 15, 2015 - 18:00

นิทรรศการภาพถ่าย "Always"

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย "Always" โดย นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ดอกไม้นั้นก็เหมือนความทรงจำ สวยงามสดใสได้ไม่นานก็โรยราเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ความทรงจำก็เช่นกัน แรกที่ได้รับนั้นมีความชัดเจนพอเวลาผ่านไปความทรงจำที่เคยชัดเจนก็ค่อยๆจางหายไป แต่สุดท้ายแล้วทั้งดอกไม้ก็ยังคงมีอยู่ในรูปแบบของความเหี่ยวเฉา เช่นเดียวกับความทรงจำที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในใจรอวันที่จะรื้อฟื้นขึ้นมา สิ่งทั้งสองสิ่งนี้ยังคงมีอยู่

Exhibition date: 
Saturday, June 1, 2013 (All day) to Wednesday, July 31, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์