^ Back to Top

นิทรรศการ "The Natural Philosophers of the 21st Century"

นิทรรศการ "The Natural Philosophers of the 21st Century"

นิทรรศการ "The Natural Philosophers of the 21st Century" ผลงานโดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล (Ruangsak Anuwatwimon), Jinjoon Lee, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) และ พรภพ สิทธิรักษ์ (Phornphop Sittiruk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 23 มิถุนายน 2567 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ Gallery VER

The Natural Philosophers of the 21st Century

Venue: Gallery VER
Date: 20/04 - 23/06/2024
Opening reception: 20th April 2024, 17:30 onward

Artists:
Ruangsak Anuwatwimon เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
Jinjoon Lee
Naraphat Sakarthornsap นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Phornphop Sittiruk พรภพ สิทธิรักษ์

Curator:
Nim Niyomsin นิ่ม นิยมศิลป์

Natural Philosophy นั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดสมัยก่อน โดยคำจำกัดความของคำนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงแรกเริ่มไว้ว่าเป็นการตั้งคำถามและหาคำอธิบายของโลกทางกายภาพ ถึงแม้ว่าคำคำนี้ จะก่อกำเนิดได้ชื่อว่าเริ่มมาจากในยุคกรีกโบราณ แต่เราก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าการพยายามค้นหาความหมายของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานั้น น่าจะเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ความพิศวง สงสัย เมื่อมนุษย์ยุคสมัยก่อนได้เริ่มทำการสำรวจสภาพแวดล้อมและมองไปยังหมู่ดาวบนท้องฟ้ายามกลางคืนโปรเจคนี้เกิดขึ้นจากความรักในศิลปะและวิทยาศาสตร์ และความสนใจในการเสาะหา นำมาด้วยความรู้ของมวลมนุษย์

ในยุคสมัยนี้ จิตวิญญาณของ natural philosophy อาจจะพบได้ในตัวศิลปินและกระบวนการสร้างสรรค์งาน ศิลปินมีอิสระที่จะเลือกทำสิ่งที่ตนเองสนใจ และไม่มีข้อจำกัดในการเลือกหัวข้อหรือวิธีการทำงาน ต่างกันที่แทนที่ศิลปินจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาใช้กระบวนการทำงานศิลปะที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงานเพื่อหาคำตอบ ในนิทรรศการนี้ ศิลปินกลุ่มนี้ได้ทำการสร้างแนวคิดของ natural philosophy ขึ้นมาใหม่ แต่สิ่งที่ต่างไปจาก natural philosopher ของยุคก่อน คือการที่ศิลปินกลุ่มนี้ไม่ได้สร้างผลงานที่เพียงแค่สะท้อนไปถึงธรรมชาติและทางกายภาพ แต่ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างของสังคมและการเมืองที่ประกอบอยู่ในนั้น ผลงานศิลปะ และผลลัพท์ที่ได้จากการสำรวจและค้นหาสามารถนำไปสู่การเพิ่มพูนสะสมของความรู้ที่เกิดจากการที่ผู้ชมได้เสริมมุมมองและการตีความ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ช่วยขยายขอบเขตของการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

นิ่ม นิยมศิลป์ ภัณฑารักษ์

__________________________________

Natural philosophy, considered a concept of the past, encompassed many variations, but its earliest interpretation can be assigned to ‘all inquiries about the physical world’. Despite originating from the ancient Greeks, we can assume that the inquiry into nature comes with human existence, the wonder and curiosity humans must have from exploring their surroundings and looking up to the stars at night. This project was initiated from a love of art and science and a fascination with the story of the search for knowledge throughout human history. What is interesting about the concept of natural philosophy lies in its interdisciplinary nature, combining various fields concerning the world around us.

In current society, the spirit of natural philosophy may be found in artists and their practice, whose freedom to pursue any topic of interest possesses no limitation in their chosen subjects or working processes. But instead of inquiring through a scientific method, they do it via the artistic process and represent the result as works of art. In this exhibition, a group of artists represent the reconstructed concept of natural philosophy. Unlike natural philosophers of past centuries, these artists reflect not only on the natural world but all the physical world with its social and political structure within it. The artwork, along with its findings and examination, can lead to an accumulation of knowledge added to by viewers who bring their own perspectives and interpretations, creating a dialogue that increases the scope of inquiries.

Nim Niyomsin, Curator

Exhibition date: 
20 Apr 2024 - 12:00 to 23 Jun 2024 - 18:00