^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "Always"

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย "Always" โดย นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ดอกไม้นั้นก็เหมือนความทรงจำ สวยงามสดใสได้ไม่นานก็โรยราเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ความทรงจำก็เช่นกัน แรกที่ได้รับนั้นมีความชัดเจนพอเวลาผ่านไปความทรงจำที่เคยชัดเจนก็ค่อยๆจางหายไป แต่สุดท้ายแล้วทั้งดอกไม้ก็ยังคงมีอยู่ในรูปแบบของความเหี่ยวเฉา เช่นเดียวกับความทรงจำที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในใจรอวันที่จะรื้อฟื้นขึ้นมา สิ่งทั้งสองสิ่งนี้ยังคงมีอยู่เพียงแค่ถูกเปลี่ยนสภาพของรูปลักษณ์เพียงเท่านั้น นี่จึงเป็นการแสดงออกทางความคิดโดยมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อการเก็บรักษาความทรงจำที่เคยได้รับเอาไว้ โดยใช้ดอกไม้แต่ละดอกแทนภาพถ่ายบุคคลในความทรงจำที่มีความเกี่ยวข้องกับดอกไม้เหล่านั้น โดยใส่รหัสลับ และประโยคบอกเล่าเอาไว้เพื่อคงความทรงจำเหล่านั้นไว้ตราบนานเท่านาน
พิธีเปิด: วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
ณ Soul Space – yoga studio and art gallery
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556
เลี้ยงรับรองเปิดนิทรรศการ 1 มิถุนายน, 16.00 น.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail: soulspacesilom19@gmail.com
Location: ชั้น 3 เลขที่ 2 อาคารเวสต์เลน, สีลมซอย 19www.facebook.com/SoulSpaceSilom19

Exhibition date: 
1 Jun 2013 (All day) to 31 Jul 2013 (All day)