^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556 (The Best Art Exhibition 2013 "TheSis" ) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของนิสิต นักศึกษาในภาควิชาจิตรกรรมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดแสดงร่วมกัน มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 110 ชิ้น จากมหาวิทยาลัย 31 แห

Exhibition date: 
Tuesday, May 7, 2013 (All day) to Friday, June 28, 2013 (All day)

นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design)

นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2556 10:30-20:00 - The Shop@TCDC ซึ่งจะ เปิดโอกาสให้นิสิตการออกแบบนิเทศศิลป์ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สานดีไซน์” เข้าชมฟรี ณ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 - 10:30 to Saturday, August 31, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “Meeting Place”

นิทรรศการ “Meeting Place” นี้ เป็นผลงานโดยศิลปิน กลุ่ม : Art25 ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประมาณ 30 ภาพ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 jamjuree artg allery และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.30 น.

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Tuesday, June 18, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "SEE THROUGH"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ "SEE THROUGH" : Digital Media Thesis Exhibition See Through 2013 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม @ Digital Gateway (Siam Square) ชั้น 1 ในวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2556

Exhibition date: 
Saturday, May 11, 2013 (All day) to Tuesday, May 14, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “ผลิตภัณฑ์” : Product Design Thesis Exhibition 2013

"ผลิ_ภัณฑ์" นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต Product Design Thesis Exhibition 2013 @ เซ็นทรัลเวิลด์ อีเดน โซน ชั้น 3 วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 20.00 น. พิธีเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30 น. ลงทะเบียนหน้างาน 14.30 น.

Exhibition date: 
Friday, May 10, 2013 - 11:00 to Tuesday, May 14, 2013 - 20:00

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "เข้าตา"

"เข้าตา" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556 ณ ชั้น 1 Grand Hall Siam Discovery

Exhibition date: 
Friday, May 10, 2013 (All day) to Monday, May 13, 2013 (All day)

นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) ของ กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin) และ รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน แรงปรารถนาในโลกสมมุติ ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในข

Exhibition date: 
Thursday, May 23, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง และเรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม ซึงเป็นผลงานจิตรกรรมของ โ

Exhibition date: 
Monday, May 13, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการ Memoir of The Royal Weddings เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๓ ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๓ ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วนวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ทาง The Emporium Shopping Cpmplex จึงได้จัดงานนิทรรศการ "Memoir of The Royal Weddings" ซึ่งจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพบรรยากาศ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และเสกสมรส รวมทั้งสิ่งของสำคัญและสิ่งของจำลองที่ใช้ในพระราชพิธี ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน

Exhibition date: 
Friday, May 24, 2013 (All day) to Tuesday, June 4, 2013 (All day)

นิทรรศการเชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่

นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย และเรียนรู้วิถีของเมืองใหม่ไปพร้อมกัน TCDC จัดทำแผนที่เหล่านี้ระหว่างลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ในฐานะเป็นที่ตั้งของบ้านหลังที่สอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่ (Chiang Mai Revisited)” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 มิถุนาย

Exhibition date: 
Tuesday, March 26, 2013 - 10:30 to Sunday, June 9, 2013 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร