^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35 จัดโดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้นำผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ มาจัดนิทรรศการจำนวนทั้งสิ้น 88 ภาพ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 24 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Tuesday, September 24, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์" ลักษณะผลงานจะเป็นการ Drawing โดยนิสิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชัั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU.Museum) เปิดให้เข้าชม 09:00 - 18:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Exhibition date: 
Wednesday, July 24, 2013 - 09:00 to Friday, August 23, 2013 - 18:00

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn”

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn”

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn” โดย ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ร่วมกับ มูลนิธิตาวิเศษและผองเพื่อน จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

Exhibition date: 
Tuesday, March 26, 2019 - 10:00 to Sunday, April 7, 2019 - 21:00

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam” ผลงานโดย เจ สุรเสน (Jay Surasen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, March 23, 2019 - 10:00 to Wednesday, April 10, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุด-โคจร : SYZYGY"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุด-โคจร : SYZYGY"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุด-โคจร : SYZYGY" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, March 14, 2019 - 10:00 to 21:00

นิทรรศการศิลปะ “Here is Life”

นิทรรศการศิลปะ “Here is Life”

นิทรรศการศิลปะ “Here is Life” ผลงานโดย ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ (Chanida Areewatnasombat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 16:00 น. ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี : Pullman Bangkok Hotel G

Exhibition date: 
Sunday, March 17, 2019 - 10:00 to Sunday, May 19, 2019 - 17:00

นิทรรศการ "ศิลปะ แสดง ธรรม"

นิทรรศการ "ศิลปะ แสดง ธรรม"

นิทรรศการ "ศิลปะ แสดง ธรรม" โดย กลุ่มศิลปิน ศิลปะ แสดง ธรรม  จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2562 ณ ผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ศิลปะ แสดง ธรรม
วันที่ : 19 มีนาคม - 24 มีนาคม 2562
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 5

โดย กลุ่มศิลปิน ศิลปะ แสดง ธรรม
พิธีเปิด วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

Exhibition date: 
Tuesday, March 19, 2019 - 10:00 to Sunday, March 24, 2019 - 21:00

นิทรรศการ "บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ : Inside Out; Bodymaps of Bangkok Refugees"

นิทรรศการ "บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ : Inside Out; Bodymaps of Bangkok Refugees"

นิทรรศการ "บอดี้ แม็ปส์ อินไซด์ เอาท์ ของผู้ลี้ภัยในกรุงเทพ : Inside Out; Bodymaps of Bangkok Refugees" โดย จังชั่น ร่วมกับ มูลนิธิทีฟ่า จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 31 มีนาคม 2562 ณ ผนังโค้งชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, March 19, 2019 - 10:00 to Sunday, March 31, 2019 - 21:00

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

นิทรรศการภาพถ่าย "Change" ผลงานโดย รัมภาพร วรสีหะ, วีระกิตติ์ ชื่นภาณุวัฒน์ และ กัณกวี กาญจนะเดชะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 -31 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 1 มิวเซียมสยาม : Museum Siam

Exhibition date: 
Wednesday, March 13, 2019 - 10:00 to Sunday, March 31, 2019 - 18:00

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir) จัดโดยฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Wednesday, March 20, 2019 - 09:00 to Wednesday, June 26, 2019 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร