^ Back to Top

นิทรรศการ "Trùngmù – endless, sightless"

นิทรรศการ "Trùngmù – endless, sightless"

นิทรรศการ "Trùngmù – endless, sightless" ผลงานโดย เฟิง ลินห์ เหวียน (Phuong Linh Nguyen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ Trùngmù – endless, sightless
วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

โดย เฟิง ลินห์ เหวียน
ศิลปินผู้ได้รับรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่3
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.
เสวนาร่วมกับศิลปินและภัณฑารักษ์ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.

_______________________________

นิทรรศการTrùng mù – endless, sightless โดย เฟิง ลินห์ เหวียน เชื้อเชิญให้ผู้ชมก้าวเข้าสู่การเดินทางโดยใช้แสงเป็นทั้งสื่อกลางและสัญลักษณ์ในการเปิดดวงตาพิจารณามองดูความทรงจำ Trùng mù เป็นภาษาเวียดนามแปลว่าปราศจากจุดจบและไร้ซึ่งการมองเห็นแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภูมิสังคมการเมืองที่ซับซ้อนของเวียดนามโดยให้ความสำคัญกับแง่มุมประวัติศาสตร์ที่เลือนรางเหมือนจะถูกหลงลืมที่รอเวลาจะถูกหยิบยกนำมาพูดถึง

ศิลปินนำเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะการจัดวางและวิดีโอที่นำมาเรียงในระดับเส้นสายตา ผ่านแสงสว่างแห่งความเป็นจริงและเงามืดของการเล่าเรื่องแบบต่างๆ ที่เผยให้เห็นสภาพความทรงจำในรูปแบบของวิญญาณและเงา ความทรงจำถูกฝังลงไปในงานศิลปะผ่านวัตถุหลากหลายประเภทที่ได้รับการตีความใหม่ จากผนังไม้โบสถ์คาทอลิกจากตอนเหนือของเวียดนามสู่แสงไฟสังเคราะห์จากเครื่องอบเล็บของร้านทำเล็บในตัวเมือง ศิลปินยังเชื่อมโยงความเชื่อจากตำนานพื้นบ้านเวียดนามที่ว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่หายไปไหน หากแต่จะสิงสถิตวนเวียนอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน

ผลงานทุกชิ้นได้รับการจัดวางราวกลุ่มดาวที่เคลื่อนย้ายเดินทางจากเรื่องราวนามธรรมสู่ภาพและเนื้อหาที่จับต้องได้ราวกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เฉกเช่นแสงสว่างที่ส่องแสงพาดผ่านสิ่งของและเรื่องราวเพื่อเปิดเผยเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในให้ได้ "เห็นประจักษ์"

ดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
www.bacc.or.th

ร่วมกับ
มูลนิธิฮาน เนฟเก้นส์
บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
hnfoundation.com

Exhibition date: 
2 Feb 2018 - 10:00 to 28 Feb 2018 - 21:00