^ Back to Top

นิทรรศการความรู้

นิทรรศการความรู้ เป็น นิทรรศการ ให้ความรู้ เฉพาะด้าน แก้ผู้สนใจทั่วไป เช่น นิทรรศการเพื่อคนตาบอด นิทรรศการน้ำท่วม เป็นต้น

นิทรรศการ "อาภรณ์ ๓ มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"

นิทรรศการ "อาภรณ์ ๓ มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"

นิทรรศการ "อาภรณ์ ๓ มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศว จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน : Siam Paragon

Exhibition date: 
Friday, November 20, 2015 (All day) to Sunday, November 22, 2015 (All day)

นิทรรศการ “100ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์”

นิทรรศการ “100ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์”

นิทรรศการ “100ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์” จัดโดยโดย มูลนิธิประยูรจรรยาวงษ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Wednesday, November 4, 2015 - 10:00 to Sunday, November 29, 2015 - 21:00

งานวันรพีวิชาการ ประจำปี 2558

งานวันรพีวิชาการ ประจำปี 2558

งานวันรพีวิชาการ ประจำปี 2558 จัดระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานรพีวิชาการปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, November 4, 2015 - 08:00 to Thursday, November 5, 2015 - 17:00

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ

นิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ณ HOF ART SPACE at W District

Exhibition date: 
Wednesday, October 14, 2015 - 10:00 to Tuesday, November 3, 2015 - 19:00

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business”

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business”

นิทรรศการแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทย “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ : TCDC

Exhibition date: 
Wednesday, October 7, 2015 - 10:30 to Sunday, December 13, 2015 - 21:00

ศิลปกับสังคมครั้งที่ ๒๐ เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๘ : ๗๐ ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก

ศิลปกับสังคมครั้งที่ ๒๐ เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๘ : ๗๐ ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก

ศิลปกับสังคมครั้งที่ 20 เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ 8 : 70 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 26  ตุลาคม 2558 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ : Pridi Banomyong Institute

Exhibition date: 
Saturday, September 26, 2015 (All day) to Monday, October 26, 2015 (All day)

นิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน”

นิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน”

นิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน” จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 20 ธันวาคม 2558 ณ มิวเซียมสยาม : Museum Siam

นิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน”
วันที่จัดแสดง : 22/08/2558 - 20/12/2558   

Exhibition date: 
Saturday, August 22, 2015 - 10:00 to Sunday, December 20, 2015 - 18:00

นิทรรศการ "SILPA : TRANSFORM เปลี่ยนแปรแปลงกายจากศิลป์สู่ศิษย์"

นิทรรศการ "SILPA : TRANSFORM เปลี่ยนแปรแปลงกายจากศิลป์สู่ศิษย์"

นิทรรศการ "SILPA : TRANSFORM เปลี่ยนแปรแปลงกายจากศิลป์สู่ศิษย์" 123 ปี วันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2558 จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 22 ตุลาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Tuesday, September 15, 2015 - 09:00 to Thursday, October 22, 2015 - 19:00

นิทรรศการโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์

นิทรรศการโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์

นิทรรศการโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์ จัดโดย TK park จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

นิทรรศการโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์

Exhibition date: 
Saturday, August 15, 2015 - 11:00 to Sunday, August 16, 2015 - 17:00

นิทรรศการ "ห้องเรียนวาฬไทย"

นิทรรศการ "ห้องเรียนวาฬไทย"

นิทรรศการ "ห้องเรียนวาฬไทย" จัดโดย กลุ่มวาฬไทย (ThaiWhales) ร่วมกับ 141 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อสังคม และ HOF ART จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ HOF ART SPACE at W District

ห้องเรียนวาฬไทย @ HOF Art Space กรุงเทพฯ
7-16 สิงหาคม 2558

Exhibition date: 
Friday, August 7, 2015 - 10:00 to Sunday, August 16, 2015 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการความรู้