^ Back to Top

นิทรรศการพิเศษ "ส่องศิลป์ผ่านปั้นชา และเงินตราโบราณ : Yixing ware and coin showcase"

นิทรรศการพิเศษ "ส่องศิลป์ผ่านปั้นชา และเงินตราโบราณ : Yixing ware and coin showcase"

นิทรรศการพิเศษ "ส่องศิลป์ผ่านปั้นชา และเงินตราโบราณ : Yixing ware and coin showcase" โดยสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ ร่วมกับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ และสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ ร่วมกับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้และสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการพิเศษ
Yixing ware and coin showcase ส่องศิลป์ผ่านปั้นชา และเงินตราโบราณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของสิ่งสะสมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่ประชาตลอดจนผู้สนใจ ผ่านการจัดแสดงปั้นชาและเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองอี๋ซิง และเงินตราโบราณ ปี้โรงบ่อน เหรียญที่ระลึก และเข็มโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.
นอกจากนี้มีการจัดเสวนาเป็นภาษาไทย ณ ห้อง RCB Forum ที่ชั้น 2 ของ River City Bangkok เปิดให้เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 น.-14.30 น.
หัวข้อ : “เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5”
วิทยากร
1. อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช
2. นายพจมาน ตั้งวิริยะเมธ (พจน์ ท่าพระจันทร์)
ลงทะเบียน https://forms.gle/waZE4o341G94CaU29

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.30 น.-17.00 น.
หัวข้อ : “ส่องศิลป์ดินปั้น”
วิทยากร
1. นพ. วรวิทย์ วรภัทรากุล
2. อาจารย์ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์
ลงทะเบียน https://forms.gle/5d9Gg2Mnn8GdsXou7

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
เวลา : 13.00 น.-14.30 น.
หัวข้อ : “ปี้ในโรงบ่อน”
วิทยากร
นายนิรันดร วิศิษฏ์สิน
ลงทะเบียน https://forms.gle/Tycv7CzRpQ8UU2k56

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
เวลา : 15.00 น.-17.00 น.
หัวข้อ : “เรื่องโรงกษาปณ์สิทธิการ ปฐมบทเหรียญไทย สายธารแห่งพระราชไมตรี”
วิทยากร
1. อาจารย์ สถาพร บุญเกตุ
2. นพ. ไชยยศ พงศ์จารุสถิต
ลงทะเบียน https://forms.gle/DKfaMb7pdfhzQjDG9

Exhibition date: 
28 Nov 2019 - 05:27 to 8 Dec 2019 - 05:27