^ Back to Top

นิทรรศการ "รอยลูกปัด 2 : Beyond Beads Ep.2"

นิทรรศการ "รอยลูกปัด 2 : Beyond Beads Ep.2"

นิทรรศการ "รอยลูกปัด 2 : Beyond Beads Ep.2" จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

‘ลูกปัด’ เครื่องตกแต่งที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของมนุษย์ที่สั่งสมผ่านกาลเวลา ร้อยเรียงออกแบบด้วยเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ภาคภูมิใจ เป็นหลักฐานที่บอกเล่าร่องรอยของมนุษย์ผู้อยู่อาศัยในดินแดนต่าง ๆ ทั่วมุมโลก

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘รอยลูกปัด 2’ (Beyond Beads Ep.2) ชมความงดงามของนานาลูกปัดหลากสีสันและรูปแบบ ของนักสะสมได้แก่ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, คุณอัญชลี ศรีป่าซาง, คุณบุญรินทร์ ทองดีเลิศ และคุณคุณชนิพร ปันทะเลิศ

เรียนรู้เรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมผ่านลูกปัดเม็ดจิ๋วกับนิทรรศการ ‘รอยลูกปัด 2’ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม

** และขอเชิญร่วมกิจกรรม Curator Talk และพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ **
สอบถาม/ตอบรับเข้าร่วมงานโทร 053-219833, 053-217793

Exhibition date: 
4 Feb 2020 - 08:30 to 29 Mar 2020 - 17:00