^ Back to Top

นิทรรศการความรู้

นิทรรศการความรู้ เป็น นิทรรศการ ให้ความรู้ เฉพาะด้าน แก้ผู้สนใจทั่วไป เช่น นิทรรศการเพื่อคนตาบอด นิทรรศการน้ำท่วม เป็นต้น

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land"

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land"

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land" จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 21 สิงหาคม 2559 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : National Museum Bangkok

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙

Exhibition date: 
Saturday, May 21, 2016 - 09:00 to Sunday, August 21, 2016 - 16:00

นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน

นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน

นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน
สนุกไปกับนานาสาระพาเพลินเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เกี่ยวกับ “ไผ่” ที่สุดแห่งพืชอเนกประสงค์ที่มนุษย์นำมาคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ต่อยอด เกิดเป็นล้านไอเดียสุดเจ๋ง

Exhibition date: 
Saturday, April 23, 2016 - 11:00 to Sunday, May 1, 2016 - 17:00

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016"

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016"

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016" จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2559 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, April 5, 2016 - 10:00 to Thursday, April 7, 2016 - 18:00

นิทรรศการพิเศษ SACICT Mobile Gallery "YAOWARAT"

นิทรรศการพิเศษ SACICT Mobile Gallery "YAOWARAT"

นิทรรศการพิเศษ SACICT Mobile Gallery "YAOWARAT" จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ไมตรีจิตต์ สตูดิโอ : Maitreejit Studio

กิจกรรม SACICT Mobile Gallery ครั้งที่ 2
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Exhibition date: 
Friday, April 1, 2016 - 10:00 to Saturday, April 30, 2016 - 17:00

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559 ณ โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, March 29, 2016 - 10:00 to Sunday, April 10, 2016 - 21:00

นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ : TK park International Picture books Festival 2016

นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ : TK park International Picture books Festival 2016

นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ : TK park International Picture books Festival 2016 จัดระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติ (TK park International Picture books Festival 2016)

Exhibition date: 
Saturday, March 26, 2016 - 10:30 to Sunday, April 3, 2016 - 18:00

นิทรรศการโลกแห่งเวทมนตร์: ภาพประกอบหนังสือเด็กภาษาเชก : The Magic World of Czech Illustrators for Children

นิทรรศการโลกแห่งเวทมนตร์: ภาพประกอบหนังสือเด็กภาษาเชก : The Magic World of Czech Illustrators for Children

นิทรรศการโลกแห่งเวทมนตร์: ภาพประกอบหนังสือเด็กภาษาเชก : The Magic World of Czech Illustrators for Children จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Thursday, March 17, 2016 - 09:00 to Sunday, April 3, 2016 - 18:00

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos ผลงานโดย นัท สุมนเตมีย์ (Nat Sumanatemeya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 27 มีนาคม 2559 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, March 10, 2016 - 10:00 to Sunday, March 27, 2016 - 21:00

นิทรรศการ ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (เจริญรัถ) “Material Mapping: Bangkok”

นิทรรศการ ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (เจริญรัถ) “Material Mapping: Bangkok”

นิทรรศการขนาดย่อม ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (เจริญรัถ) “Material Mapping: Bangkok” จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ : TCDC

Exhibition date: 
Tuesday, February 16, 2016 - 10:30 to Saturday, April 30, 2016 - 21:10

นิทรรศการศิลปะเครื่องรักนานาชาติ “Asian Lacquer Craft Exchange Program in Chiangmai”

นิทรรศการศิลปะเครื่องรักนานาชาติ “Asian Lacquer Craft Exchange Program in Chiangmai”

นิทรรศการศิลปะเครื่องรักนานาชาติ “Asian Lacquer Craft Exchange Program in Chiangmai” จัดโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Japan Foundation Asia Center และสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Thursday, February 18, 2016 - 08:00 to Sunday, February 28, 2016 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการความรู้