^ Back to Top

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Opening hours: 
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Address: 
อาคารศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน"

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน"

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงระกว่างวันที่  10 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Thursday, November 10, 2022 - 09:00 to Tuesday, January 10, 2023 - 17:00

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์"

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์"

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร, สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Friday, August 26, 2022 - 09:00 to Friday, October 7, 2022 - 17:00

นิทรรศการ "ใครสร้างคำ คำสร้างใคร"

นิทรรศการ "ใครสร้างคำ คำสร้างใคร"

นิทรรศการ "ใครสร้างคำ คำสร้างใคร" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Friday, July 29, 2022 - 09:00 to Tuesday, September 27, 2022 - 16:30

นิทรรศการ "2022 Korea – Thailand Contemporary Ceramics Exchange Exhibition"

นิทรรศการ "2022 Korea – Thailand Contemporary Ceramics Exchange Exhibition" ผลงานโดยศิลปินไทยและเกาหลี จำนวน 85 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 10 มิถุนายน 2565 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม

Exhibition date: 
Monday, April 18, 2022 - 09:00 to Friday, June 10, 2022 - 17:00

นิทรรศการ “คิด วาด เขียน”

นิทรรศการ “คิด วาด เขียน”

นิทรรศการ “คิด วาด เขียน” ผลงานโดย เทพศิริ สุขโสภา (Thepsiri Suksopa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2564 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Friday, January 1, 2021 - 09:00 to Wednesday, June 2, 2021 - 17:00

นิทรรศการ "Rest in Progress"

นิทรรศการ "Rest in Progress"

นิทรรศการ "Rest in Progress" ผลงานโดย ชวลิต เสริมปรุงสุข (Chavalit Soemprungsuk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Wednesday, July 8, 2020 - 09:00 to Friday, October 2, 2020 - 17:00

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8 ผลงานโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Thursday, January 16, 2020 - 09:00 to Friday, February 28, 2020 - 17:00

นิทรรศการ “ClASS-Clay & Glass International Exhibition 2019”

นิทรรศการ “ClASS-Clay & Glass International Exhibition 2019”

นิทรรศการ “ClASS-Clay & Glass International Exhibition 2019” ผลงานโดย ศิลปินและคณาจารย์ทั้งของไทยและนานาชาติจำนวน 57 ท่านดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 2 - 26 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Monday, December 2, 2019 - 09:00 to Thursday, December 26, 2019 - 16:30

นิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ “ชีวิตมหาตมาคานธี : The Life of Mahatma Gandhi”

นิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ “ชีวิตมหาตมาคานธี : The Life of Mahatma Gandhi”

นิทรรศการภาพถ่ายชีวประวัติ “ชีวิตมหาตมาคานธี : The Life of Mahatma Gandhi” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Thursday, October 3, 2019 - 09:00 to Tuesday, November 12, 2019 - 17:00

นิทรรศการ "Forest of Play"

นิทรรศการ "Forest of Play"

นิทรรศการ "Forest of Play" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทของเล่นไม้ PlanToys จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2019 - 09:00 to Wednesday, September 25, 2019 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย