^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์"

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์"

นิทรรศการภาพถ่าย "ภิรมย์จันทร์" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร, สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ "ภิรมย์จันทร์"
นิทรรศการภาพถ่ายพระจันทร์จากช่างภาพชาวไทย – จีน
"赏悦" 中泰摄影师月亮摄影展

ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ

  • สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร
  • สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2565
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
"ภิรมย์จันทร์" คุณและฉัน เราเห็นจันทร์ดวงเดียวกัน

นิทรรศการภาพถ่ายที่จะนำพาคุณมาพบความงามของดวงจันทร์ ผ่านมุมมองของช่างภาพชาวไทยและจีน ที่จะเผยให้เห็นเสน่ห์ ความลึกลับ และบทบาทของดวงจันทร์ในรูปแบบของงานศิลปะ ที่จะเชิญชวนให้ผู้ชมได้สังเกตและจินตนาการถึงดวงจันทร์ในรูปแบบของแต่ละคน

"ดวงจันทร์" ดวงดาวบริวารเพียงเดียวของโลก เป็นวัตถุที่สว่างและใหญ่ที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืน ซึ่งตลอดเวลาหลายพันปีดวงจันทร์เพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ทั้งในเรื่องของการค้นคว้าทางดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อ และศิลปะ รวมไปถึงการเกิดเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับดวงจันทร์

"ภิรมย์จันทร์" ได้จัดแสดงภาพถ่ายดวงจันทร์ในบรรยากาศต่าง ๆ ของทั้งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่มีร่วมกัน พร้อมทั้งในนิทรรศการครั้งนี้จะพาท่านไปเรียนรู้เรื่องราวในทางดาราศาสตร์ที่จะแสดงให้ผู้ชมได้เห็นข้อเท็จจริงอีกด้านของดวงจันทร์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร, สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ, สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนทุกท่านชมนิทรรศการ "ภิรมย์จันทร์" ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2565

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chula Museum

Exhibition date: 
26 Aug 2022 - 09:00 to 7 Oct 2022 - 17:00