^ Back to Top

นิทรรศการ สารพัดเรื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ "กระดาษ เส้นเสียงและอักษร"

นิทรรศการ สารพัดเรื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ "กระดาษ เส้นเสียงและอักษร"

นิทรรศการ สารพัดเรื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ "กระดาษ เส้นเสียงและอักษร" โดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงระหหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ สารพัดเรื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
"กระดาษ เส้นเสียงและอักษร"

ผู้รับผิดชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
วันจัดแสดง วันที่ 24 มีนาคม – 21 มิถุนายน 2566
สถานที่ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
"ประวัติศาสตร์สำหรับผมไม่ใช่เรื่องแบน ๆแค่มิติเดียว ฟังใครพูดแล้วจบแค่นั้น แต่เป็นสีสันของชีวิต ให้ความสุข บทเรียน บางทีก็ทำให้เราซึมไปเหมือนกัน มาในหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่มิติของตำราเรียนกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ประวัติศาสตร์อยู่ในทุกที ในจดหมายที่เขียนโต้ตอบกัน รูปภาพที่แขวนอยู่ฝาบ้าน บทสนทนากับเพื่อนในงานคืนสู่เหย้าก็ใช่นะ เป็นชีวิต บรรยากาศของโรงเรียน การศึกษาเมื่อสี่สิบปีก่อน เขาเรียนอะไรกัน ครูดุขนาดไหน ระบบการศึกษาต้องแบ่งพื้นที่ให้รู้จักประวัติศาสตร์ชุมชนด้วย ต้องปลูกฝังให้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องพระนเรศวรชนช้างเท่านั้น แต่ยังมีเรื่อง ฉันคือใคร ชุมชนที่ฉันอยู่เคยมีใครอยู่บ้าง มีคนไทยกับจีนอยู่ด้วยกัน มีมัสยิด มีโบสถ์ฝรั่งด้วย... "

นิทรรศการเรื่องเล่าสารพัดเรื่องของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทองจันทรางศุ ที่คัดเรื่องราวจากบทความในหนังสือ บทโทรทัศน์ รวมถึงเรื่องราวส่วนตัว Facebook นำความรู้รอบตัว สภาพสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ชีวิตที่พบเห็นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันมาให้คนที่สนใจได้อ่านกัน...ภายในห้องนิทรรศการแสดงถึงสีสัน รวมถึงอารมณ์ขันของ "ธงทอง จันทรางศุ"

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Facebook: chula museum
โทร. 02 2183645-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chula Museum

Exhibition date: 
24 Mar 2023 - 09:00 to 21 Jun 2023 - 17:00