^ Back to Top

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition) ผลงานโดย ศิษย์เก่าศิลป์อาชีวะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

เมื่อบรรดารุ่นพี่ศิษย์เก่าอาชีวะ เชียงราย จับมือรวมตัวกัน เพื่อจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะ เพื่อประกาศก้องบอกให้รู้ว่า "อาชีวะ" ก็มีดี
.
เพื่อสืบสาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน
ให้คงอยู่ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี ของพวกพ้องน้องพี่
นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)
จึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้น

Exhibition date: 
7 Jul 2018 - 10:00 to 5 Aug 2018 - 19:00