^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการศิลปะ "Inner"
INNER Art Exhibition เป็นนิทรรศการศิลปะ ผลงานของศิลปินหญิง อินธุอร นุ่มพู่ (Inthoun Numphu) ผลงานต้องการสื่อ ในมุมมองส่วนตัว ที่ชื่นชอบ(หลงรัก) คาแรกเตอร์ของสีหน้า อารมณ์ของคน ที่ปิดกั้น เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใน จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม...
นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"
Subhashok The Arts Centre ขอเชิญคนรักงานศิลปะภาพพิมพ์ เข้าร่วมชมผลงานในนิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล" ของสาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น...
นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี เป็นนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นในงาน “The Queen of Thailand" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 จัดระหว่างวันที่ 7-12...
นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)”
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)” เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี จะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ประธานในพิธี พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ [...
นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัด นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp เพื่อแสดงผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ กลุ่มคณาจารย์ ศิลปินอิสระ และผู้เคยได้รับทุน ...
นิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ (ในด้านการศึกษาไทย) โดยจัดแสดง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1...
Koi Art Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการเดี่ยว "Labyrinth of my Mind" ผลงานล่าสุดโดย กมล ตามสีวัน (Kamol Tamseewan) ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม -15 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ที่ Koi Art Gallery ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-662-3218
นิทรรศการ "ARCADIA?"
นิทรรศการ "ARCADIA?" หรือ ARCADIA? Exhibition by InYoung Ha เป็นผลงานของสาวเกาหลี อินยองฮา (InYoung Ha) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 -21.00 น. จะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 - 21.00 น....
ASC Expo 2013
งาน ACS Expo 2013 มหกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานสถาปัตย์ และก่อสร้าง ซึ่งจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านซอฟต์แวร์ เครื่องมือสำคัญสำหรับสถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง อัพเดตความรู้ ร่วมอบรม และสัมผัสกับเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อม กับร่วมกิจกรรมในบรรยากาศชิลๆ...
นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปี ๒๕๕๖ จัดโดยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงผลงานศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปี 2556 รวม ๙ ประเภทวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น...

Pages