^ Back to Top

นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 : The 18th Silpa Bhirasri Creativity Grants”

นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 : The 18th Silpa Bhirasri Creativity Grants”

นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 : The 18th Silpa Bhirasri Creativity Grants” ผลงานโดย ประดิษฐ์ แสงไกร (Pradit Saengkrai), ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร (Taweewit  Kijtanasoonthorn), พงศ์เดช ไชยคุตร (Pongdej Chaiyakut), วรวิทย์ แก้วศรีนวม (Worawit Kaewsrinoum), ศิระ สุวรรณศร (Sira Suwannasorn), สุจิน สังวาลย์มณีเนตร (Sujin Sangwanmaneenet), อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (Anurot Chanphosri) และ โอภาส เจริญสุข (Opas Charoensuk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ
"ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. 
ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
โดยมี คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
พร้อมกิจกรรมเสวนาโดย 8 ศิลปิน เวลา 16.00 น. ในวันเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี นำเสนอผลงานของ 8 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการที่ได้รับคัดเลือกนี้ล้วนแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์อันน่าสนใจและโดดเด่น ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่ได้ริเริ่มทุนรางวัลประเภทการประพันธ์ดนตรี จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสในการทำงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยและการประพันธ์ดนตรีในประเทศไทย

ศิลปินทั้ง 8 ผู้ได้รับทุน ได้แก่
ประดิษฐ์ แสงไกร
ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
พงศ์เดช ไชยคุตร
วรวิทย์ แก้วศรีนวม
ศิระ สุวรรณศร
สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี
โอภาส เจริญสุข

นิทรรศการจัดแสดง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม จนถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดให้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 - 19.00 น. เสาร์ 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
หากสถานศึกษาสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 084-531-0044 และ 086-776-0490

...............................................

The Art Centre, Silpakorn University cordially invites you to the Opening Exhibition of
"The 18th Silpa Bhirasri Creativity Grants"

On Thursday 10 January 2019 at 6 pm
at the Main Hall of the Art Centre Silpakorn University (Wangthapra)
To be presided over by Mr. Supoj Chaiwatsirikul
Managing Director of ICONSIAM Company Limited
(Artist's talk at 4 pm)

The Silpa Bhirasri’s Creativity Grants showcases artworks by 8 artists, selected by honorable judges in art and music for one-year creativity projects. Especially, a grant for music is firstly opened for submission this year with the supporting by Icon Siam Company Limited and the Faculty of Music, Silpakorn University. All of these projects distinctly show inspiring processes through various techniques and styles.

This year the project has come to its 18th, organized by the Art Centre, Silpakorn University. This grant is a significant support for the artists to strengthen their works for public and also support them to continue creating art, which benefits Thai contemporary art and music composition cycle.

Eight artists are as follows:

Pradit Saengkrai  
Taweewit  Kijtanasoonthorn

Pongdej Chaiyakut
Worawit Kaewsrinoum
Sira Suwannasorn
Sujin Sangwanmaneenet
Anurot Chanphosri
Opas Charoensuk

Exhibition will be on view from 10 January to 2 February 2019
Mon - Fri 9 am to 7 pm / Sat 9 am to 4 pm
(closed on Sundays and Public Holidays)

--------------------------------------------------

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

Exhibition date: 
10 Jan 2019 - 09:00 to 2 Feb 2019 - 19:00
File attachments: