^ Back to Top

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 มกราคม 2562 ละจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 29 มกราคม 2562

Exhibition date: 
7 Jan 2019 (All day) to 29 Jan 2019 (All day)