^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการศิลปศึกษา
"นิทรรศการศิลปศึกษา" เป็นนิทรรศการศิลปะ ซึ่งได้รวบรวมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง...
นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"
นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์" ลักษณะผลงานจะเป็นการ Drawing โดยนิสิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชัั้น 1...
นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้นำภาพพระราชกรณียกิจที่เล่าเรื่องการทรงงานสร้างอาชีพให้คนไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาถ่ายทอดในรูปแบบภาพแสดง ประกอบการตกแต่งด้วย PAPER SCULPTURE ดอกไม้ประดิษฐ์หลายๆแบบ...
นิทรรศการภาพถ่ายผลงานในอดีตโดย Sibylle Bergemann
สถาบันเกอร์เธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (ifa) ซึ่งเป็น(ภาพถ่ายอันมีเสน่ห์โดดเด่นชวนให้ค้นหาของซิบีลเลอ แบร์กเกอร์มันน์ (Sibylle Bergemann) ชาวเยอรมัน จัดแสดงระหว่าง...
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20 "สืบทอดด้วยศรัทธา สืบเจตนาที่อ้างอิง" จัดระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานจะได้พบกับ •  นิทรรศการณ์ ภายใต้แนวคิด "พี่สร้าง น้องสาน...
นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู”
นิทรรศการศิลปะ ”ชีวิตกับฤดู”  โดยตนุพล เอนอ่อน  บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ  คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปในธรรมชาติ  เกิดความรัก...
นิทรรศการ "Hungry"
นิทรรศการ "Hungry - หิว" เป็นผลงานล่าสุดของ Dominique morere ศิลปินชาวฝรั่งเศสจาก แถบ นอร์มังดี ซึ่งปัจจุบันพำนักอาศัยในประเทศไทย ทำงานศิลปะ ในแนวจิตรกรรมสื่อประสม และประติมากรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดวันที่ 18...
SCG 100th Years Innovative Exposition
งาน "SCG 100th Years Innovative Exposition" โลกนวัตกรรม โลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืน พบกับสุดยอดแห่งงานนวัตกรรมที่คุณจะได้สัมผัสกับโลกใบใหม่ผ่านเรื่องราวของ SCG ที่ไม่เคยหยุดคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้า ...
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT"
ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ The first Exhibition "SMALL PRINT" โดยกลุ่ม Graphic Public จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดงานวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาลขอนแก่น)
นิทรรศการ "บุษบาซ่อนเงา - The Mysterious Flower"
Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการ "The Mysterious Flower" หรือ "บุษบาซ่อนเงา" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ กฤษฎางค์ อินทะสอน (Krissadank Intasorn) เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. และจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม...

Pages