^ Back to Top

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

Opening hours: 
พ. - อา. : 9:00 - 16:00 หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
Phone: 
02 281 2224
Address: 
Chao Fa Road Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200

นิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ในนิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting) ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  พิธีเปิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

Exhibition date: 
Sunday, August 4, 2013 - 09:00 to Friday, August 30, 2013 - 16:00

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการ ศิลปกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯศิลปากร ครั้งที่1

การแสดงศิลปกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. จัดแสดงระหว่างวันที่ท ๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
 

Exhibition date: 
Wednesday, July 3, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. และจัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Exhibition date: 
Wednesday, June 5, 2013 - 10:00 to Sunday, June 30, 2013 - 16:00

นิทรรศการ BIG - BACK

นิทรรศการ BIG - BACK โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ (ลาย)/ สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม) / วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโนะ)จัดระหว่างวันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 18.30 น.

Exhibition date: 
Wednesday, June 5, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” (Implication in context)

“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพร่าง และผลงานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของสีและเส้นสร้างรูปร่าง รูปทรง จนถึงผลงานสร้างสรรค์ในชุดปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดเทคนิควิธีการในการแสดงออก เน้นอารมณ์ความรู้สึกและความอิสระของการเขียนเ

Exhibition date: 
Wednesday, May 1, 2013 - 09:00 to Friday, May 31, 2013 - 16:00

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย "จิตวิญญาณแห่งสนามหลวง (Spirit of Sanamluang)"

"สนามหลวง" ชื่อนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงบรรยากาศเดิมๆของสนามหลวง แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ๆยิ่งรุ่นหลังๆด้วยแล้ว หลายหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยถึงบรรยากาศเดิมๆแท้ ๆ ซึ่งปัจจุบัน เราจะไม่สามารถกลับไปสัมผัสชีวิตเหล่านั้นได้อีกแล้ว เพราะการล้อมรั้วปิดกั้นพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย วิถีชีวิตที่มีมาช้านานในพื้นที่ สนามหลวง เหล่านี้แหละท

Exhibition date: 
Thursday, May 2, 2013 - 09:00 to Thursday, May 30, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “กำแพง Wall”

นิทรรศการศิลปะ “กำแพง Wall” โดย ศิลปิน อดิศักดิ์ สมคง - จากความเชื่อของศิลปิน ที่ว่า ทุกชีวิตล้วนมีกำแพงเป็นของตนเอง เราไม่มีทางรู้ว่า หลังกำแพงมีอะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตัดสินใคร จนกว่าเราจะลอกเปลือกความเป็นตัวตนของเราออก และก้าวเข้าไปสู่ โลกหลังกำแพงเหล่านั้น แต่…เราแน่ใจได้อย่างไรว่า เมื่อเราเปลือยตัวตนออกมาจนหมดแล้ว เราจะยังคงความเป็นตัวตนของเราอยู่ มีจิตวิญญาณของเราเอง กระทั่งแน่ใจได้อย่า

Exhibition date: 
Saturday, March 30, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “Journey Behind the Scenes”

นิทรรศการศิลปะ “Journey Behind the Scenes” โดย ศิลปิน อัคร์ชนก ชิระกุล - ความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นคุณค่าความงามในธรรมชาติที่มีต่อจิตวิญญาณภายใน ความสนใจในสาระสำคัญของธรรมชาติ ข้าพเจ้าเริ่มจากการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพยายามคลี่คลายจนนำไปสู่ความเป็นนามธรรม สะท้อนความรู้สึกจากภายใน ข้าพเจ้าเริ่มลด ตัดทอนรา

Exhibition date: 
Thursday, April 4, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement”

นิทรรศการศิลปะ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement” ศิลปิน ชัยวัฒน์ คำฝั้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556 (เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ) เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
Thursday, April 4, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery