^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี ๒๕๕๖

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัด นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp เพื่อแสดงผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ กลุ่มคณาจารย์ ศิลปินอิสระ และผู้เคยได้รับทุน เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นิสิต นักศึกษาทางด้านศิลปะ ที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาวงการศิลปะของประเทศต่อไป

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องนิทรรศการ ๑ – ๔ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Exhibition date: 
4 Aug 2013 - 09:00 to 31 Aug 2013 - 16:00